Svarbus hadisas[1], kuriame Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[2]) pasakė: „Kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri. Tad tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę, o tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina – lyg piemuo, kuris gano bandą aplink šventovę, neleisdamas gyvuliams iš ten maitintis. Kiekvienas karalius turi savo valdas, o Allah šventovė yra jo draudimai. Iš tiesų, žmoguje yra gabalėlis, kuris, jei yra sveikas, visą kūną padaro sveiką, o jei  yra užkrėstas -

Asalamu aleikum[1],

Bismillah-ir Rahman-ir Rahym[2]

 

Noriu pradėti labai svarbią temą. Svarbią visų pirma (o gal vien tiktai) man pačiai. Ši tema – apie religines diskusijas, išsirutuliojančias į ginčus.

SubhanAllah[3], visi musulmonai jaučia norą ir pareigą ginti islamą, islamišką poziciją, islamišką tiesą bei autentišką tekstą visa širdimi nuo įvairių atakų – tiek iš musulmonų, tiek iš nemusulmonų pusės. Tokiais atvejais labai lengva tapti pagautiems srovės bei idėjos, kad mes esame kovotojai vardan tiesos ir nuklysti į tokias erdves, kuriose būti nesinori.

Paprastai po tokių karštų diskusijų nesijaučiama gerai, net… Įdomu? Skaityti toliau..

Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,

Norėčiau plačiau pakalbėti apie taubą - atgailą islame. Apie tai, kaip atgaila apibrėžiama, kodėl ji reikalinga, kada ji būtina. Taip pat aptarti taubos atlikimą bei pagrindinius trukdžius.

InšaAllah, tikuosi bus naudinga, tikiuosi, kad būsiu papildyta ar pataisyta, jei reikės.

KAS YRA TAUBA?

Tauba - tai atgaila, atsiprašymas nusikaltus prieš Viešpatį. Tai yra vienas iš nuoširdžiausių ibados3 veiksmų, nes gali būti atliekamas tiktai visiško nusižeminimo, Viešpaties Absoliutaus Autoriteto priėmimo būsenoje.

AR TAUBA YRA PRIVALOMA?

Taip.

Žmonės gali būti skirstomi į dvi kategorijas – tie, kurie nusikalsta ir atgailauja, bei tie, kurie nusikalsta, bet neatlieka taubos

99 – oji sura[1] Az-zalzalah

Žemės drebėjimas

 

1 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
2 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
3 وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
4 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
5 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا
6 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
7 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
8 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Ši sura (Korano dalis) apreikšta Mekoje.

 

1. Kada sudrebės žemė savo drebėjimu

Žodis „zalzalah“ reiškia labai smarkų drebėjimą, pasikartojantį iš naujo ir iš naujo, sukrėtimas po sukrėtimo. Pažodžiui, žemė drebės iš savęs pačios. Kalbama apie milžinišką drebėjimą, stipriausią, koks… Įdomu? Skaityti toliau..

بسم الله الرحمن الرحيم

1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد
2)اللَّهُ الصَّمَدُ
3)لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
4)وَلَمْ يَكُنْ لَه ُُ كُفُواً أَحَد

“Sakyk: Jis yra Allahas, Vienatinis ir Vienintelis;
Allahas, Amžinas, Absoliutus;
Jis negimė, nei yra pagimdytas;
ir nėra nė vieno Jam prilygstančio.“

Sayyidina Ubay bin Ka’b (RA) pasakojo, jog sura Al-Ikhlas buvo atsiųsta, kai politeistai paklausė Pranašo (tebūnie taika ir ramybė Jam), kokia yra Allah kilmė.

Sayyidina Ubay bin Ka’b (RA) pasakojo, jog vieną kartą Amir bin Tufayl ir Arbid bin Rabi’ah atėjo pas Pranašą (tebūnie taika ir ramybė Jam). Amir paklausė: “O, Muhammed (tebūnie taika ir

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Qudsi hadisai yra Pranašo Muhammad (salAllahu aleihi wasalam – lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė) tam tikri posakiai ar veiksmai, kuriuos jam atskleidė Aukščiausiasis Viešpats. Hadisai apibendrina esminius islamo mokslo principus, dažniausiai susitelkiant į Dievo didybę, supratimą apie Allah ir Jo atributus, penkių islamo stulpų svarbą, Viešpaties garbinimą ir ruošimąsi paskutinei teismo dienai.

Vienas iš ankstyvųjų mokslininkų as-Sayyid ash-Sharif al-Jurjani (816 metais) savajame „At-Tarifat“ sakė: „Šventasis hadisas pagal prasmę yra iš Allah Visagalio, o perduotas Allah Pasiuntinio lūpomis. Tai yra, ką Allah Visagalis perdavė Pranašui (salAllahu aleihi wasalam) per apreiškimą ar sapnus ir

Tikriausiai visi musulmonai žino, kad Ramadanas – tai ne dietos mėnuo. Tai nėra mėnuo, skirtas susilaikymui nuo maisto bei gėrimo dienos metu. Tikriausiai visi žino, kad nevalgyti ir negerti – tik dalis to, ko turime vengti pasninkaudami.

Pasninkauti musulmonas turi visu savo kūnu, ne tik skrandžiu, bet ir burna – ar ne per daug šnekame? Ausimis – ar nesiklausome, ko neturėtume girdėti? Akimis – ar nežiūrime į tai, ko neturėtume matyti? Rankomis – ar jos daro, liečia tik tai, kas leidžiama? Kojomis – ar jos mus veda tik ten, kur mums priklauso eiti? Ir t.t.

Skirdami dėmesį tik… Įdomu? Skaityti toliau..

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) skatino melstis gydymo sumetimais.

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) daug savo laiko praleido įvairiausiais būdais besirūpindamasis žmonėmis. Vienas svarbiausių jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) užsiėmimų buvo sergančiųjų lankymas bei (jų sunkumų) išeities meldimas.

Umm Salamah perdavė Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sakiusį: „Kuomet jūs lankote sergantįjį ar mirusįjį, melskite jam gero, nes angelai sako „Ameen“ į viską ką jūs sakote.“ (Muslim 2002)

Lankyti sergantįjį buvo vienas iš septynių įsipareigojimų nustatytų Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) jo pasekėjams, kuriuos kiekvienas tikintysis turėtų stengtis atlikti. Al-Bara ibn Azib perdavė: “Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mums įsakė atlikti septynis dalykus: dalyvauti laidotuvių eisenoje, lankyti sergančius, priimti kvietimus, padėti užguitajam, vykdyti priesaiką, atsakyti į pasisveikinimą ir palaiminti