Kas yra Koranas?

Koranas yra musulmonų religinė knyga ir pagrindinis Islamo teisės šaltinis. Ieškodamas atsakymo į klausimą, kiekvienas dievobaimingas musulmonas pirmiausiai ieško būtent šiame Dievo apreiškime, o tik vėliau, kituose Islamo teisės pripažintuose šaltiniuose. Tai Dievo žodis, skirtas ištaisyti ankstesnių knygų- Senojo ir Naujojo testamentų- klaidas bei tyčinius ar netyčinius pakeitimus padarytus žmonių. Dievas Korane sako:

„Iš tiesų, Mes atsiuntėme jums Priminimą¹ ir Mes jį apsaugosime.“ (15:9) 

Knyga… Įdomu? Skaityk toliau...

Dažnai manoma, kad musulmonės yra vienintelės, kurioms religija nurodo dengti savo plaukus. Tiesa, kad islamą išpažįstančios moterys, matyt, yra nuolankiausiai vykdančios religijos nurodymą ryšėti galvos apdangalą, bet islamas tikrai nėra vienintelė tai daryti liepianti religija.

Šiame straipsnelyje trumpai apžvelgsiu, kas sakoma apie galvos dengimą judaizme, krikščionybeje ir islame.

Judaizmas

Rabinas Dr. Menachem M. Brayer (Yeshiva universiteto Biblijinės literatūros profesorius) savo knygoje ‘The Jewish woman in Rabbinic literature’

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) skatino melstis gydymo sumetimais.

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) daug savo laiko praleido įvairiausiais būdais besirūpindamasis žmonėmis. Vienas svarbiausių jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) užsiėmimų buvo sergančiųjų lankymas bei (jų sunkumų) išeities meldimas.

Umm Salamah perdavė Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sakiusį: „Kuomet jūs lankote sergantįjį ar mirusįjį, melskite jam gero, nes angelai sako „Ameen“ į viską ką jūs sakote.“ (Muslim 2002)

Lankyti sergantįjį buvo vienas iš septynių įsipareigojimų nustatytų Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) jo pasekėjams, kuriuos kiekvienas tikintysis… Įdomu? Skaityk toliau...

Jos gyvenimas buvo kupinas įvykių! Jos tikras vardas buvo Hind. Umm Salamah – vieno garsiausių Makhzum klano vyrų, pravardžiuojamo „Zad ar-Rikab“ ir pagarsėjusio savo dosnumu, ypač keliautojų tarpe, duktė.

Umm Salamah ištekėjo už Abdullah ibn Abdulasad ir jie abu buvo tarp tų, kurie pirmieji priėmė islamą. Tik Abu Bakr ir keletas kitų, kuriuos galima suskaičiuot ant vienos rankos pirštų, tapo musulmonais anksčiau.             Išgirdę apie jų tapimą musulmonais, kuraišių… Įdomu? Skaityk toliau...

Allah swt mums sako Korane: “O jiems gi buvo liepta tiktai garbinti Allah, nuoširdžiai Jam tarnaujant kaip vienadieviai, atlikinėti maldą ir mokėti zakat. Tai- tiesumo tikėjimas!” (98:5)

“O jūs, kurie patikėjote! Tie, kurie neteisėtai ryja žmonių turtą ir stumia juos nuo Allah kelio. Ir tie, kurie kaupia auksą ir sidabrą ir neišleidžia jo Allah kelyje,- nudžiugink juos skausminga kančia. Tądien, kai tai (per gyvenimą sukaupti turtai) bus įkaitinta Pragaro Ugnyje ir

Hadisai: Pranašo Muhamedo (sal Allahu Aleyhi wa salam1) žodžiai, veiksmai ir gyvenimo būdas.

“Hadisų” reikšmė islame yra ta, kad jie aprėpia Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam1) veiksmus, žodžius ir gyvenimo budą. Taigi, Hadisai reiškia pasakojima (raportą) apie tai, kaip Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam1) elgėsi, kalbėjo ir kokiems savo pasekėjų veiksmams Jis pritarė.

Hadisų patikimumas

Imamas Bukhari (Radi Allah Anhu2) (870 m. po Kr.) keliavo… Įdomu? Skaityk toliau...

Download (PDF, 529KB)

 

&nbsp… Įdomu? Skaityk toliau...

KAIP ATLIKTI RITUALINĘ MALDĄ (SALAT)?

 

Kai pasiruošiame maldai (apsiprausiame, atitinkamai apsidengiame, atsisukame į qiblą, pasirūpiname aplinka ir pan), tada suformuojame intenciją (jos nereikia ištarti balsu) ir pradedame maldą.

Šitaip sėdime po dviejų rakatų:

Šitaip sėdime paskutiniame rakate Duhr, Asr… Įdomu? Skaityk toliau...

Qudsi hadisai yra Pranašo Muhammad (salAllahu aleihi wasalam – lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė) tam tikri posakiai ar veiksmai, kuriuos jam atskleidė Aukščiausiasis Viešpats. Hadisai apibendrina esminius islamo mokslo principus, dažniausiai susitelkiant į Dievo didybę, supratimą apie Allah ir Jo atributus, penkių islamo stulpų svarbą, Viešpaties garbinimą ir ruošimąsi paskutinei teismo dienai.

Vienas iš ankstyvųjų mokslininkų as-Sayyid ash-Sharif al-Jurjani (816 metais) savajame