Jos gyvenimas buvo kupinas įvykių! Jos tikras vardas buvo Hind. Umm Salamah – vieno garsiausių Makhzum klano vyrų, pravardžiuojamo „Zad ar-Rikab“ ir pagarsėjusio savo dosnumu, ypač keliautojų tarpe, duktė.

Umm Salamah ištekėjo už Abdullah ibn Abdulasad ir jie abu buvo tarp tų, kurie pirmieji priėmė islamą. Tik Abu Bakr ir keletas kitų, kuriuos galima suskaičiuot ant vienos rankos pirštų, tapo musulmonais anksčiau.             Išgirdę apie jų tapimą musulmonais, kuraišių… Įdomu? Skaityk toliau...

Tikriausiai kiekvienam iš mūsų yra tekę suklįsti maldoje, pamiršti, kiek rakatų (maldos sudedamųjų dalių) pasimeldėm, ar atlikome Tašahud (kai sėdime sakydami attahijatu…) po dviejų rakatų ir panašiai. Ar žinome, kaip reikėtų tas klaidas ištaisyti?

Jei nežinome, tai pasimokinkime, inšaAllah (jei tokia Allah valia).

Pradėsiu nuo to, kad Pranašas, lai būna Jam Viešpatis taika ir ramybė, yra pasakęs: “Aš esu tik žmogus ir pamirštu, kaip ir jūs. Jei pamirštu- priminkime man.”

Daugelis girdėjo štai tokį pranašo Muhammedo (salAllahu aleihi wasalam[1]) hadiso[2] vertimą. Abu Huraira pranešė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Islamas prasidėjo kaip kažkas keisto ir galiausiai vėl taps keistu. Tad būkime svetingi keistiems.“ (Muslim hadisų rinkinys)

Reikia pažymėti, kad terminas „gharyb“, angliškai verčiamas kaip „stranger“, klaidingai suprantamas, suteikiant šiam žodžiui reikšmę „keistuolis“. Iš tiesų „gharyb“ šiame hadise reiškia „turintis mažą sekėjų skaičių“, o pagrindinė „gharyb“ reikšmė yra… Įdomu? Skaityk toliau...

Kaip atliekama Witr malda?

 

Šlovė Allah pasaulių Viešpačiui ir te taika bei ramybė ir Jo palaima lydi mūsų Pranašą Muhammad (sal Allahu Aleyhi wa salam2), Jo šeimą bei tuos, kurie buvo arčiausiai Jo.

Kikevienam musulmonui yra svarbu suprasti, kad kiekvienas garbinimo aktas turi būti atliekamas taip, kaip mus to mokė mylimas Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam). Kiekviena garbinimo praktika, kuri prasilenkia su Allah (Subhanahu Wa

Islamas priimamas deklaruojant tikėjimą, pasakant Šahadą. Šahada- išvertus iš arabų kalbos reiškia liudijimas. Priimantis islamą turi paliudyti žodžiu savo širdies būseną- tikėjimą.

Šahados tekstas:

Ašhadu anla ilaha illalah wa ašhadu anna Muhammadan ar-Rasulullah.

Vertimas:

Aš liudiju, kad nėra jokio kito dievo išskyrus Allah ir liudiju, kad Muhammedas yra Jo Pranašas.

Šahados priėmimą lydi ghusl- didysis apsiprausimas. Kai kurie Ulema (islamo mokslininkai) teigia, kad ghusl reikia padaryti prieš ištariant… Įdomu? Skaityk toliau...

Fadžr arabų kalba reiškia aušrą. Tai yra pirmoji iš penkių privalomų maldų, priskirtų tikintiesiems. Fdžjr malda prasideda nuo aušros pradžios ir tęsiasi iki saulės patekėjimo. Ją sudaro du rakatai[1] sunna maldos (neprivaloma malda, bet Pranašo (salAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė) pavyzdžiu labai rekomenduojama) bei du rakatai fard maldos (privalomos).

Islame Fadžr maldos svarba labai pabrėžiama… Įdomu? Skaityk toliau...Tikėjimo supratimas (arabų kalboje žodis “iman”, sudarytas iš žodžio šaknies, kurios reikšmė – “užtikrinti saugumą”) musulmono pasąmonėje susijęs su žiniomis. Tam, kad pasiektumėme saugumą Dievo užuovėjoje, privalome atitinkamai vykdyti Dievo įstatymus.

Visos taisyklės tiesiogiai susijusios su žmogaus sveikatos rūpinimusi. Visagalis Dievas sukūrė žmogui būtiniausias egzistencijos priemones. Jis subhana wa ta’ala žino kas žmogui naudinga, o kas kenktina. Mes galime džiaugtis geru maistu, tačiau Kūrėjas liepia atsisakyti (paties žmogaus naudai) kai… Įdomu? Skaityk toliau...

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti… Įdomu? Skaityk toliau...

Download (PDF, 281KB)

بسم الله الرحمن الرحيم

1)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد
2)اللَّهُ الصَّمَدُ
3)لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
4)وَلَمْ يَكُنْ لَه ُُ كُفُواً أَحَد

“Sakyk: Jis yra Allahas, Vienatinis ir Vienintelis;
Allahas, Amžinas, Absoliutus;
Jis negimė, nei yra pagimdytas;
ir nėra nė vieno Jam prilygstančio.“

Sayyidina Ubay bin Ka’b (RA) pasakojo, jog sura Al-Ikhlas buvo atsiųsta, kai politeistai paklausė Pranašo (tebūnie taika ir ramybė Jam), kokia yra Allah kilmė.

Sayyidina