Manau, visi musulmonai bent kartą gyvenime yra girdėję blogų atsiliepimų apie Pranašo Muhamed s.a.w.s. vedybas, nepagrįstus kaltinimus ar tiesiog klausimą -kodėl Jis s.a.w.s. vedė daugiau nei keturias žmonas, kai tuo tarpu skelbė, kad galima turėti ne daugiau keturių? Kad galėtume tinkamai atsakyti, turime bent minimaliai žinoti kokios buvo santuokų priežastys.

Dažniausiai pasigirstantis bjaurus melas yra tas, kad Muhamed s.a.w.s. buvo gašlus ištvirkėlis ir Jo s.a.w.s. vienuolika santuokų tai įrodo. Tačiau tas, kas žino, kas buvo jo žmonos ir kokiomis aplinkybėmis jas vedė, supranta, kad tai tik paprastas neišmanėlio kaltinimas arba noras suteršti Pranašo s.a.w.s. vardą.

Pranašui Muhamed s.a.w.s. buvo dvidešimtpenkeri kuomet jis vedė Khadydžą r.a., savo pirmą žmoną, penkiolika… Įdomu? Skaityti toliau..Tikėjimo supratimas (arabų kalboje žodis “iman”, sudarytas iš žodžio šaknies, kurios reikšmė – “užtikrinti saugumą”) musulmono pasąmonėje susijęs su žiniomis. Tam, kad pasiektumėme saugumą Dievo užuovėjoje, privalome atitinkamai vykdyti Dievo įstatymus.

Visos taisyklės tiesiogiai susijusios su žmogaus sveikatos rūpinimusi. Visagalis Dievas sukūrė žmogui būtiniausias egzistencijos priemones. Jis subhana wa ta’ala žino kas žmogui naudinga, o kas kenktina. Mes galime džiaugtis geru maistu, tačiau Kūrėjas liepia atsisakyti (paties žmogaus naudai) kai kurių maisto rūšių:

“O jūs, kurie įtikėjote! Valgykite gerą maistą, kuriuo jus aprūpinome, ir dėkokite Dievui, jei Jį garbinate. Jis jums uždraudė dvėselieną, kraują ir kiaulieną ir tai, kas

Gerai žinomas Pranašo (SalAllahu aleihi wasalam[1]) sahih[2] hadisas, kurį labai mėgsta bidos[3] žmonės ir dažnai naudoja savęs pateisinimui: Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Tas, kuris įves gerą naujovę ir ja paseks kiti žmonės, gaus apdovanojimą už savo gerą darbą ir taip pat gaus apdovanojimą lygų tam, kurį gaus juo sekusieji, ir tai nesumažins pastarųjų apdovanojimo. Tas, kuris įves blogą naujovę, neš ant savo pečių nuodėmės naštą ir taip pat neš nuodėmių naštą tų, kurie juo sekė, tuo nesumažindamas jų (sekusiųjų) nuodėmės naštos.“ (Tirmidhi, Muslim)

Šį hadisą mėgsta cituoti tie, kurie įvelia bidą… Įdomu? Skaityti toliau..

99 – oji sura[1] Az-zalzalah

Žemės drebėjimas

 

1 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
2 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
3 وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
4 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
5 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا
6 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
7 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
8 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Ši sura (Korano dalis) apreikšta Mekoje.

 

1. Kada sudrebės žemė savo drebėjimu

Žodis „zalzalah“ reiškia labai smarkų drebėjimą, pasikartojantį iš naujo ir iš naujo, sukrėtimas po sukrėtimo. Pažodžiui, žemė drebės iš savęs pačios. Kalbama apie milžinišką drebėjimą, stipriausią, koks… Įdomu? Skaityti toliau..

Download (PDF, 126KB)

Jos gyvenimas buvo kupinas įvykių! Jos tikras vardas buvo Hind. Umm Salamah – vieno garsiausių Makhzum klano vyrų, pravardžiuojamo „Zad ar-Rikab“ ir pagarsėjusio savo dosnumu, ypač keliautojų tarpe, duktė.

Umm Salamah ištekėjo už Abdullah ibn Abdulasad ir jie abu buvo tarp tų, kurie pirmieji priėmė islamą. Tik Abu Bakr ir keletas kitų, kuriuos galima suskaičiuot ant vienos rankos pirštų, tapo musulmonais anksčiau.             Išgirdę apie jų tapimą musulmonais, kuraišių genties žmonės beprotiškai įtūžo. Jie ėmė persekioti ir engti Umm Salamah bei jos vyrą. Tačiau pora laikėsi be dvejonių ar nevilties ir liko nepalaužiami savo naujame tikėjime.

Persekiojimams vis… Įdomu? Skaityti toliau..

“Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo”
“O jūs, kurie įtikėjote! Skirtas jums pasninkas, kaip ir buvo jis paskirtas tiems, kurie buvo prieš jus, gal jūs tapsite dievobaimingi.” (2:183)

“Ramadano mėnuo, kuriame (Viešpats) Šv. Koraną apreiškė, kaip vadovavimąsi žmonėms, tiesaus kelio išaiškinimą su aiškiais įrodymais bei nurodymais, kaip atskiriantį (blogį nuo gėrio), tad jei kuris nors iš jūsų sulauks šio mėnesio, tepasninkauja jame, o tas, kuris serga ar yra kelionėje, tepasninkauja kitomis dienomis. Allah‘as nori jums palengvinti ir nenori jūsų apsunkinti, tad kai baigsite pasninką, pagarbinkite Jį, kad Jis jus nukreipė į Tiesos kelią, galbūt jūs būsite dėkingi.”
 (2:185)

Islamas… Įdomu? Skaityti toliau..

Daugelis girdėjo štai tokį pranašo Muhammedo (salAllahu aleihi wasalam[1]) hadiso[2] vertimą. Abu Huraira pranešė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Islamas prasidėjo kaip kažkas keisto ir galiausiai vėl taps keistu. Tad būkime svetingi keistiems.“ (Muslim hadisų rinkinys)

Reikia pažymėti, kad terminas „gharyb“, angliškai verčiamas kaip „stranger“, klaidingai suprantamas, suteikiant šiam žodžiui reikšmę „keistuolis“. Iš tiesų „gharyb“ šiame hadise reiškia „turintis mažą sekėjų skaičių“, o pagrindinė „gharyb“ reikšmė yra „esantis toli nuo gimtinės“ (t.y. svetimšalis, atėjūnas).

Hadiso komentaras. Islamas prasidėjo kaip kažkas svetimo – pradžioje buvo labai mažai islamo pasekėjų didelėje kitatikių bendruomenėje ir jie buvo tarsi atėjūnai iš… Įdomu? Skaityti toliau..

Yra toks Pranašo saaw Hadisas: “Tol mano ummah eis teisingu keliu, pakol ji skubės nutraukti pasninką ir atidės valgį prieš aušrą”.

Šiame Hadise paminėti du dalykai: Iftar (pasninko nutraukimas, valgis po Maghrib Adhan) ir Suhūr (paskutinis valgis prieš auštant, prieš Fadžr Adhan).

Kas liečia pirmąjį, žmonės neretai vadovaujasi kitu Hadisu: “Mano ummah eis teisingu keliu, iki kol ji neatidės Maghrib maldos” ir atideda pasninko nutraukimą iki kol pasimeldžia Maghrib. Teisingiausia būtų apjungti šiuos du Hadisus ir prisiminti tikrąją Pranašo saaw sunną, o tai yra: nutraukti pasninką su datulėm (tai būtų mūsų Iftar- pasninko nutraukimas) ir vandeniu bei pasimelsti (maghrib). O tada… Įdomu? Skaityti toliau..

Kas yra Koranas?

Koranas yra musulmonų religinė knyga ir pagrindinis Islamo teisės šaltinis. Ieškodamas atsakymo į klausimą, kiekvienas dievobaimingas musulmonas pirmiausiai ieško būtent šiame Dievo apreiškime, o tik vėliau, kituose Islamo teisės pripažintuose šaltiniuose. Tai Dievo žodis, skirtas ištaisyti ankstesnių knygų- Senojo ir Naujojo testamentų- klaidas bei tyčinius ar netyčinius pakeitimus padarytus žmonių. Dievas Korane sako:

„Iš tiesų, Mes atsiuntėme jums Priminimą¹ ir Mes jį apsaugosime.“ (15:9) 

Knyga pranašui salAlahu aleihi wasalam² buvo atskleista per angelą Gabrielių per dvidešimt trejų metų laikotarpį. Apie tai Dievas Korane sako:

„Ir Koraną Mes suskirstėme, kad skaitytum tu jį žmonėms neskubėdamas, ir pasiuntėme