Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ… Įdomu? Skaityk toliau...

Hadisai: Pranašo Muhamedo (sal Allahu Aleyhi wa salam1) žodžiai, veiksmai ir gyvenimo būdas.

“Hadisų” reikšmė islame yra ta, kad jie aprėpia Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam1) veiksmus, žodžius ir gyvenimo budą. Taigi, Hadisai reiškia pasakojima (raportą) apie tai, kaip Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam1) elgėsi, kalbėjo ir kokiems savo pasekėjų veiksmams Jis pritarė.

Hadisų patikimumas

Imamas Bukhari (Radi Allah Anhu2) (870 m. po Kr.) keliavo… Įdomu? Skaityk toliau...

Svarbus hadisas[1], kuriame Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[2]) pasakė: „Kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri. Tad tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę, o tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina – lyg piemuo, kuris gano bandą aplink šventovę, neleisdamas gyvuliams iš ten

Kas yra malda?

Musulmonui būtina atlikti penkias privalomas maldas per dieną. Malda musulmonams yra pagrindinis garbinimo veiksmas ir tai tiesioginis kontaktavimas su Kūrėju. Musulmonas meldžiasi Dievui tiesiogiai be jokių tarpininkų.

Islamiška malda yra ir fizinis, ir dvasinis pratimas, susidedantis iš serijos pozų, gestų ir recitacijų. Kiekvienas žingsnis maldoje išreiškia garbinimą ir nuolankumą Dievui. Visos penkios kasdienės maldos seka tuo pačiu pagrindiniu šablonu.

Download (PDF, 281KB)

Fadžr arabų kalba reiškia aušrą. Tai yra pirmoji iš penkių privalomų maldų, priskirtų tikintiesiems. Fdžjr malda prasideda nuo aušros pradžios ir tęsiasi iki saulės patekėjimo. Ją sudaro du rakatai[1] sunna maldos (neprivaloma malda, bet Pranašo (salAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė) pavyzdžiu labai rekomenduojama) bei du rakatai fard maldos (privalomos).

Islame Fadžr maldos svarba labai pabrėžiama… Įdomu? Skaityk toliau...

Allah Azza Wa Džall (Dievo Išaukštinto ir Pašlovinto) meilė yra pasiekiama tik sekant Pranašu (ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) salAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties ramybė ir palaima).

Bismillahi Rahmani Rahim (vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo)

31. Sakyk (o, Muhammad, žmonijai): „Jeigu jūs mylite Allah, tai sekite paskui Mane, tada mylės jus Allah ir atleis jums jūsų nuodėmes“, „…iš tiesų Allah – Atleidžiantis, Gailestinga!”

KAIP ATLIKTI RITUALINĘ MALDĄ (SALAT)?

 

Kai pasiruošiame maldai (apsiprausiame, atitinkamai apsidengiame, atsisukame į qiblą, pasirūpiname aplinka ir pan), tada suformuojame intenciją (jos nereikia ištarti balsu) ir pradedame maldą.

Šitaip sėdime po dviejų rakatų:

Šitaip sėdime paskutiniame rakate Duhr, Asr… Įdomu? Skaityk toliau...

Asalemu Aleykum wa Rahmatulahi wa Barakatuhu,

Kiekviename iš mūsų tūno blogoji pusė, mūsų ego, kuris vis ieško galimybės veikti, kirsti skaudžiai per mūsų tikėjimą (iman), ryšį su Dievu (taqwa), bjauroti mūsų šlovinimo tyrumą (ihsan). Blogis yra ir šalia mūsų- tiek šeytan, tiek blogos kompanijos pavidalu. Ir kiekvienas iš mūsų esame nuolatinėje rizikoje, nuolatinėje kovoje. Priešintis šioms grėsmėms po vieną yra neapsakomai sunku, retas kuris išeina nugalėtoju vienas pats, be niekieno… Įdomu? Skaityk toliau...