· Write a comment · Categories: Hadisai

Qudsi hadisai yra Pranašo Muhammad (salAllahu aleihi wasalam – lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė) tam tikri posakiai ar veiksmai, kuriuos jam atskleidė Aukščiausiasis Viešpats. Hadisai apibendrina esminius islamo mokslo principus, dažniausiai susitelkiant į Dievo didybę, supratimą apie Allah ir Jo atributus, penkių islamo stulpų svarbą, Viešpaties garbinimą ir ruošimąsi paskutinei teismo dienai.

Vienas iš ankstyvųjų mokslininkų as-Sayyid ash-Sharif al-Jurjani (816 metais) savajame „At-Tarifat“ sakė: „Šventasis hadisas pagal prasmę yra iš Allah Visagalio, o perduotas Allah Pasiuntinio lūpomis. Tai yra, ką Allah Visagalis perdavė Pranašui (salAllahu aleihi wasalam) per apreiškimą ar sapnus ir

· Write a comment · Categories: Hadisai

Gerai žinomas Pranašo (SalAllahu aleihi wasalam[1]) sahih[2] hadisas, kurį labai mėgsta bidos[3] žmonės ir dažnai naudoja savęs pateisinimui: Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Tas, kuris įves gerą naujovę ir ja paseks kiti žmonės, gaus apdovanojimą už savo gerą darbą ir taip pat gaus apdovanojimą lygų tam, kurį gaus juo sekusieji, ir tai nesumažins pastarųjų apdovanojimo. Tas, kuris įves blogą naujovę, neš ant savo pečių nuodėmės naštą ir taip pat neš nuodėmių naštą tų, kurie juo sekė, tuo nesumažindamas jų (sekusiųjų) nuodėmės naštos.“ (Tirmidhi, Muslim)

Šį hadisą mėgsta cituoti tie, kurie įvelia bidą… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Hadisai

Daugelis girdėjo štai tokį pranašo Muhammedo (salAllahu aleihi wasalam[1]) hadiso[2] vertimą. Abu Huraira pranešė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Islamas prasidėjo kaip kažkas keisto ir galiausiai vėl taps keistu. Tad būkime svetingi keistiems.“ (Muslim hadisų rinkinys)

Reikia pažymėti, kad terminas „gharyb“, angliškai verčiamas kaip „stranger“, klaidingai suprantamas, suteikiant šiam žodžiui reikšmę „keistuolis“. Iš tiesų „gharyb“ šiame hadise reiškia „turintis mažą sekėjų skaičių“, o pagrindinė „gharyb“ reikšmė yra „esantis toli nuo gimtinės“ (t.y. svetimšalis, atėjūnas).

Hadiso komentaras. Islamas prasidėjo kaip kažkas svetimo – pradžioje buvo labai mažai islamo pasekėjų didelėje kitatikių bendruomenėje ir jie buvo tarsi atėjūnai iš… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Hadisai

Svarbus hadisas[1], kuriame Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[2]) pasakė: „Kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri. Tad tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę, o tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina – lyg piemuo, kuris gano bandą aplink šventovę, neleisdamas gyvuliams iš ten maitintis. Kiekvienas karalius turi savo valdas, o Allah šventovė yra jo draudimai. Iš tiesų, žmoguje yra gabalėlis, kuris, jei yra sveikas, visą kūną padaro sveiką, o jei  yra užkrėstas –

· Write a comment · Categories: Hadisai

As salamu alaykum[1],

Bismillah-ir Rahman-ir Rahym[2]

Kartais galima girdėti tokius žodžius: „Kas turi nors menkiausių abejonių dėl Allah[3], tas neturi iman (tikėjimo), jo iman dingęs, jo malda nebegalioja.“ Ar abejonės išveda mus iš islamo? Ar tai iš hawaridži[4] mokymo?

Norint šį klausimą suprasti teisingai, reikia išsiaiškinti skirtumą tarp nuolatinių abejonių ir waswasatul šeitan (velnio šnabždesių), kuomet žmogui prieš jo paties norą į galvą ima lįsti blogos mintys apie Allah, islamą ar atsiranda abejonės. Be abejo, nuolatinės abejonės yra netikėjimas ir jos išveda iš islamo, tai nėra hawaridži mokymas. Tikėjimas negalios, žmogui abejojant islamo religija ar bent vienu iš… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Hadisai

Hadisai: Pranašo Muhamedo (sal Allahu Aleyhi wa salam1) žodžiai, veiksmai ir gyvenimo būdas.

"Hadisų" reikšmė islame yra ta, kad jie aprėpia Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam) veiksmus, žodžius ir gyvenimo budą. Taigi, Hadisai reiškia pasakojima (raportą) apie tai, kaip Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) elgėsi, kalbėjo ir kokiems savo pasekėjų veiksmams Jis pritarė.

Hadisų patikimumas

Imamas Bukhari (Radi Allah Anhu2) (870 m. po Kr.) keliavo kartą šimtus kilometrų norėdamas aplankyti vieną vyrą, kuris norėjo jam papasakoti vieną Pranašo (sal Allahu Aleyhi wa salam) Hadisą… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Hadisai

Svarbus hadisas[1], kuriame Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[2]) pasakė: „Kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri. Tad tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę, o tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina – lyg piemuo, kuris gano bandą aplink šventovę, neleisdamas gyvuliams iš ten maitintis. Kiekvienas karalius turi savo valdas, o Allah šventovė yra jo draudimai. Iš tiesų, žmoguje yra gabalėlis, kuris, jei yra sveikas, visą kūną padaro sveiką, o jei yra užkrėstas – užkrečia visą kūną. Tas gabalėlis vadinasi širdis.“ (Bukhari, Muslim hadisų rinkiniai) Įdomu? Skaityti toliau..