· Write a comment · Categories: Islamo grupės

Islamo grupės, skirtumai tarp madhab[1]

 

Kai kurie jauni musulmonai sako: „Nėra jokios abejonės, kad mes turėtume (mums privaloma) grįžti į pranašo salAllahu aleihi wasalam[2] mokymą dyn[3] reikaluose, ypač tokiuose, kaip malda. Čia nėra jokios vietos asmeninei nuomonei ar idžtihad[4], nes viskas labai aiškiai nupasakota.“ Ir vis dėl to, mes retai girdime muqallid[5] šeichus propaguojant tai, tiesą sakant, jie dažniau palaiko skirtumus tarp nuomonių,  jas laikydami lankstumu tarp ummos[6]. Ši pozicija grindžiama hadisu „Skirtumai tarp nuomonių (ikhtililaaf) mano Ummoje yra malonė (rahma) (…)“ Į tai atsakyti galima iš dviejų požiūrio taškų… Įdomu? Skaityti toliau..