Pirmas stulpas apie tikėjimą apima gan plačiai. Tai nėra vien tikėjimas, kad egzistuoja Dievas. Islame tikėjimas apima:

I) tikėjimą Dievu ir Jo vienybe;

II) tikėjimą Muhammad (salAllahu aleihi wasalam)¹ kaip paskutiniu Dievo siųstu pranašu;

III) šešis tikėjimo stulpus.

I) Tikėjimas Dievo vienybe – Tauhid.

Kas yra tauhid?

Keturios pgarindinės tauhid taisyklės

II) Tikėjimas, kad Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) paskutinis pranašas. Be tikėjimo, kad Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) buvo paskutinis Dievo siųstas pranašas, neįmanoma būti ar tapti musulmonu. Netikėjimas tuo musulmoną išveda iš islamo.

III) Šeši tikėjimo stulpai:

Autorius: Shaikh Ibn Uthaimeen
Šaltinis: Sharh Usool ul-Eemaan (pp.4-7):

[1] Islamo Dyn (religija) yra gyvenimo būdas su kuriuo Allaah atsiuntė Pranašą Muhammad -sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam (lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė). Su juo Allaah nutraukė visų kitų religijų galiojimą, ištobulumo šią religiją garbintojams, išbaigė malonę jiems ir išrinko jiems tik šią religiją – nė viena kita religija nebus Jo priimta. Allaah – Aukščiausiasis – pasakė:

“Muhammad nėra tėvu kuriam nors iš jūsų, o tik – Allaho pasiuntiniu ir galutiniu [khaatim] iš pranašų”. [Soorah al-Ahzaab 33:40].

“Šiandien Aš ištobulinau jums jūsų religiją, ir išbaigiau jums Savo malonę, ir išrinkau jums Islaam

Keturios pagrindinės Tauhyd[1] taisyklės

Šeichas Muhammad bin Abdul-Wahhaab

 

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيـــــمِ

Vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo,

Aš prašau Allah, pačio Dosniausiojo, Sosto Viešpaties, kad tave apsaugotų šiame pasaulyje ir Anapus, kad tave palaimintų, kad ir kur būtum, padarytų tave iš tų, kurie yra dėkingi, kai jiems duodama, kantrūs, kai išbandomi, siekia atleidimo, kai nusideda. Iš tiesų, šie yra trys laimės ženklai.

Žinok, lai Allah nukreipia tave į Jo paklusnumą, kad tikrasis monoteizmas yra Ibrahim (Abraomo) religija, t.y. garbinti Allah, paskiriant tikėjimą Jam vienam, kaip Aukščiausiasis nurodo: „Ir Aš sukūriau džinus ir žmones tik tam

Kas yra malda?

Musulmonui būtina atlikti penkias privalomas maldas per dieną. Malda musulmonams yra pagrindinis garbinimo veiksmas ir tai tiesioginis kontaktavimas su Kūrėju. Musulmonas meldžiasi Dievui tiesiogiai be jokių tarpininkų.

Islamiška malda yra ir fizinis, ir dvasinis pratimas, susidedantis iš serijos pozų, gestų ir recitacijų. Kiekvienas žingsnis maldoje išreiškia garbinimą ir nuolankumą Dievui. Visos penkios kasdienės maldos seka tuo pačiu pagrindiniu šablonu.

Kaip atliekama malda?

Kaip taisomos klaidos maldoje?

Draudžiamas maldos laikas

Maldų laikas

●  Fadžr. Šia malda pradedama diena, ją atlikti… Įdomu? Skaityti toliau..

KAIP ATLIKTI RITUALINĘ MALDĄ (SALAT)?

 

Kai pasiruošiame maldai (apsiprausiame, atitinkamai apsidengiame, atsisukame į qiblą, pasirūpiname aplinka ir pan), tada suformuojame intenciją (jos nereikia ištarti balsu) ir pradedame maldą.

Šitaip sėdime po dviejų rakatų:

Šitaip sėdime paskutiniame rakate Duhr, Asr, Maghrib ir Iša maldose:

1. maldą pradedame pasakydami Takbyr– Allahu Akbar (Allah yra Didis) ir tuo pačiu metu keldami abi… Įdomu? Skaityti toliau..

Islamas priimamas deklaruojant tikėjimą, pasakant Šahadą. Šahada– išvertus iš arabų kalbos reiškia liudijimas. Priimantis islamą turi paliudyti žodžiu savo širdies būseną- tikėjimą.

Šahados tekstas:

Ašhadu anla ilaha illalah wa ašhadu anna Muhammadan ar-Rasulullah.

Vertimas:

Aš liudiju, kad nėra jokio kito dievo išskyrus Allah ir liudiju, kad Muhammedas yra Jo Pranašas.

Šahados priėmimą lydi ghusl- didysis apsiprausimas. Kai kurie Ulema (islamo mokslininkai) teigia, kad ghusl reikia padaryti prieš ištariant paliudijimą, kiti- kad po. Allahu Alim (Dievas žino geriausiai).

Ištariant Šahadą liudininkai nėra būtini.

Kada priimamas islamas?

Islamas priimamas, kuomet asmuo nuoširdžiai sutinka su islamo tikėjimo stulpais:

1… Įdomu? Skaityti toliau..