· Write a comment · Categories: Koranas

Kas yra Koranas?

Koranas yra musulmonų religinė knyga ir pagrindinis Islamo teisės šaltinis. Ieškodamas atsakymo į klausimą, kiekvienas dievobaimingas musulmonas pirmiausiai ieško būtent šiame Dievo apreiškime, o tik vėliau, kituose Islamo teisės pripažintuose šaltiniuose. Tai Dievo žodis, skirtas ištaisyti ankstesnių knygų- Senojo ir Naujojo testamentų- klaidas bei tyčinius ar netyčinius pakeitimus padarytus žmonių. Dievas Korane sako:

„Iš tiesų, Mes atsiuntėme jums Priminimą¹ ir Mes jį apsaugosime.“ (15:9) 

Knyga pranašui salAlahu aleihi wasalam² buvo atskleista per angelą Gabrielių per dvidešimt trejų metų laikotarpį. Apie tai Dievas Korane sako:

„Ir Koraną Mes suskirstėme, kad skaitytum tu jį žmonėms neskubėdamas, ir pasiuntėme