· Write a comment · Categories: Malda

Fadžr arabų kalba reiškia aušrą. Tai yra pirmoji iš penkių privalomų maldų, priskirtų tikintiesiems. Fdžjr malda prasideda nuo aušros pradžios ir tęsiasi iki saulės patekėjimo. Ją sudaro du rakatai[1] sunna maldos (neprivaloma malda, bet Pranašo (salAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties palaima ir ramybė) pavyzdžiu labai rekomenduojama) bei du rakatai fard maldos (privalomos).

Islame Fadžr maldos svarba labai pabrėžiama, nes Allah (Subhana wa Taala – išaukštintas ir pašlovintas) ją įvardijo kaip labiausiai privilegijuotą iš maldų.

Abu Hurairah (tebūna Viešpats juo patenkintas) pasakojo girdėjęs Pranašą (salAllahu aleihi wasalam) sakantį… Įdomu? Skaityti toliau..

Kaip atliekama Witr malda?

 

Šlovė Allah pasaulių Viešpačiui ir te taika bei ramybė ir Jo palaima lydi mūsų Pranašą Muhammad (sal Allahu Aleyhi wa salam2), Jo šeimą bei tuos, kurie buvo arčiausiai Jo.

Kikevienam musulmonui yra svarbu suprasti, kad kiekvienas garbinimo aktas turi būti atliekamas taip, kaip mus to mokė mylimas Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam). Kiekviena garbinimo praktika, kuri prasilenkia su Allah (Subhanahu Wa Taala1) apreiškimu bei Dievo Pasiuntinio (sal Allahu Aleyhi wa salam) sunna yra mums draudžiama ir netoleruotina.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: “Melskitės taip, kaip jūs matėte

Tahadžud – tai nakties malda. Allah žodžiai: „Atlik maldą saulei neriant į nakties tamsą ir skaityk Koraną auštant. Iš tiesų, auštant skaitomas Koranas turi liudininkų! Ir naktį melskis Jam atlikdamas papildomas maldas – galbūt suteiks tau tavo Viešpats pagirtiną vietą!” (17:78-79)

Pranašas (Saws – žr. paaiškinimą 1) yra pasakęs: „Geriausia malda po privalomų maldų yra nakties malda“. (Muslim hadisas (žr. paaiškinimą 2)).

Pranašas (Saws) buvo paklaustas: „Kuri malda yra labiausiai apdovanojanti, po privalomų maldų?.“ Jis (Saws) atsakė: „Malda nakties gilumoje“. (Muslim, Abu Dawud hadisai)

Pranašas (Saws) taip pat yra pasakęs: „Būkite pastovūs, atlikdami nakties maldą, taip darė teisingieji, gyvenę prieš jus – tai būdas

Istikhara malda yra malda prašant patarimo, kuomet musulmonui reikia padaryti svarbų sprendimą, ir jis nežino, kaip jam pasielgti.

Kiekvienas musulmonas, prieš darydamas bet kokį sprendimą, turi siekti Allah patarimo, nes tik Allah žino kas mums yra gera. Tai, ką mes galvojame esant mums gera ar tinkama, gali iš tiesų būti bloga, ir tai, ką mes galvojame esant mums žalinga, iš tiesų gali būti mums naudinga.

Jeigu Jūs nesate tikras dėl to, kokį sprendimą priimti ir kaip pasielgti savo gyvenime, šiam reikalui yra viena malda, (Salat-l-Istikhara), kurią Jūs galite melsti, prašydami Allah’o patarimo. (Pvz. Ar Jums vesti/ištekėti už tam… Įdomu? Skaityti toliau..

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) skatino melstis gydymo sumetimais.

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) daug savo laiko praleido įvairiausiais būdais besirūpindamasis žmonėmis. Vienas svarbiausių jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) užsiėmimų buvo sergančiųjų lankymas bei (jų sunkumų) išeities meldimas.

Umm Salamah perdavė Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sakiusį: „Kuomet jūs lankote sergantįjį ar mirusįjį, melskite jam gero, nes angelai sako „Ameen“ į viską ką jūs sakote.“ (Muslim 2002)

Lankyti sergantįjį buvo vienas iš septynių įsipareigojimų nustatytų Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) jo pasekėjams, kuriuos kiekvienas tikintysis turėtų stengtis atlikti. Al-Bara ibn Azib perdavė: “Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mums įsakė atlikti septynis dalykus: dalyvauti laidotuvių eisenoje, lankyti sergančius, priimti kvietimus, padėti užguitajam, vykdyti priesaiką, atsakyti į pasisveikinimą ir palaiminti

Kas yra malda?

Musulmonui būtina atlikti penkias privalomas maldas per dieną. Malda musulmonams yra pagrindinis garbinimo veiksmas ir tai tiesioginis kontaktavimas su Kūrėju. Musulmonas meldžiasi Dievui tiesiogiai be jokių tarpininkų.

Islamiška malda yra ir fizinis, ir dvasinis pratimas, susidedantis iš serijos pozų, gestų ir recitacijų. Kiekvienas žingsnis maldoje išreiškia garbinimą ir nuolankumą Dievui. Visos penkios kasdienės maldos seka tuo pačiu pagrindiniu šablonu.

Kaip atliekama malda?

Kaip taisomos klaidos maldoje?

Draudžiamas maldos laikas

Maldų laikas

●  Fadžr. Šia malda pradedama diena, ją atlikti… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Malda

Tikriausiai kiekvienam iš mūsų yra tekę suklįsti maldoje, pamiršti, kiek rakatų (maldos sudedamųjų dalių) pasimeldėm, ar atlikome Tašahud (kai sėdime sakydami attahijatu…) po dviejų rakatų ir panašiai. Ar žinome, kaip reikėtų tas klaidas ištaisyti?

Jei nežinome, tai pasimokinkime, inšaAllah (jei tokia Allah valia).

Pradėsiu nuo to, kad Pranašas, lai būna Jam Viešpatis taika ir ramybė, yra pasakęs: “Aš esu tik žmogus ir pamirštu, kaip ir jūs. Jei pamirštu- priminkime man.”

Kaip matome, užmaršumas, klaidos- yra žmogiška, svarbu jų nepalikti ir ištaisyti, inšaAllah (jei tokia Allah valia).

Sudžiūd us- sahu yra “užmaršumo” sudžiūdai- papildomi du sudžiūdai (tokia pozicija maldoje, kuomet suklumpama ir kakta, nosis, delnai… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Malda

Ibn Umar (lai būna Allah juo patenkintas) pasakė: „Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam[1]