· Write a comment · Categories: Monoteizmas

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Monoteizmas

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Monoteizmas

Įdomu? Skaityti toliau..

Autorius: Shaikh Ibn Uthaimeen
Šaltinis: Sharh Usool ul-Eemaan (pp.4-7):

[1] Islamo Dyn (religija) yra gyvenimo būdas su kuriuo Allaah atsiuntė Pranašą Muhammad -sallaLlaahu ‘alayhi wa sallam (lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė). Su juo Allaah nutraukė visų kitų religijų galiojimą, ištobulumo šią religiją garbintojams, išbaigė malonę jiems ir išrinko jiems tik šią religiją – nė viena kita religija nebus Jo priimta. Allaah – Aukščiausiasis – pasakė:

“Muhammad nėra tėvu kuriam nors iš jūsų, o tik – Allaho pasiuntiniu ir galutiniu [khaatim] iš pranašų”. [Soorah al-Ahzaab 33:40].

“Šiandien Aš ištobulinau jums jūsų religiją, ir išbaigiau jums Savo malonę, ir išrinkau jums Islaam

Keturios pagrindinės Tauhyd[1] taisyklės

Šeichas Muhammad bin Abdul-Wahhaab

 

بِسْــــــمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيـــــمِ

Vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo,

Aš prašau Allah, pačio Dosniausiojo, Sosto Viešpaties, kad tave apsaugotų šiame pasaulyje ir Anapus, kad tave palaimintų, kad ir kur būtum, padarytų tave iš tų, kurie yra dėkingi, kai jiems duodama, kantrūs, kai išbandomi, siekia atleidimo, kai nusideda. Iš tiesų, šie yra trys laimės ženklai.

Žinok, lai Allah nukreipia tave į Jo paklusnumą, kad tikrasis monoteizmas yra Ibrahim (Abraomo) religija, t.y. garbinti Allah, paskiriant tikėjimą Jam vienam, kaip Aukščiausiasis nurodo: „Ir Aš sukūriau džinus ir žmones tik tam