Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[1]) patarė musulmonams šešias dienas (neprivalomai) pasninkauti Šaval mėnesį[2].

Abu Ajub Al-Ansari perduoda, jog Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) patarė: „Jei kas nors pasninkavo Ramadano mėnesį ir po to pratęsė pasninką šešiomis Šaval mėnesio dienomis, tai tarsi jis būtų pasninkavęs ištisus metus.“

Už kiekvieną gerą darbą yra atlyginama dešimt kartų. Už Ramadano pasninką atlyginama tarsi būtų pasninkauta dešimt mėnesių (30 ramadano dienų x 10 kartų = 300 dienų (10 mėn.)), o už šešias Šaval mėnesio dienas atlyginama, tarsi būtų pasninkauta dar du mėnesius (6 dienos x 10 kartų = 60 dienų (2 mėn.))… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

Kodėl 10 paskutinių Ramadano dienų/naktų yra ypatingos?

Visų pirma, tai dėl to, kad vienoje iš šių naktų yra pasislėpusi Lailat ul Qadr- naktis, kuri pasak Allah swt yra “geresnė, nei tūkstantis mėnesių” (97:3). Niekas tiksliai nežino, kuri tai tiksliai naktis iš dešimties, bet iš Hadisų žinome, kad tai tikriausiai viena iš nelyginių naktų ir greičiausiai tai naktis iš Ramadano 26 – tosios į 27 – tąją. Allahu Alim.

Abu Huraira perdavė Pranašo saaw žodžius: “Kas stovės (maldoje) Lailat ul Qadr naktį puoselėdamas savo tikėjimą ir vertindamas save, tikėdamasis atlygio iš Allah- tam bus atleistos visos nuodėmės.” (Bukhari ir Muslim)

Visų antra… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

“Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo”
“O jūs, kurie įtikėjote! Skirtas jums pasninkas, kaip ir buvo jis paskirtas tiems, kurie buvo prieš jus, gal jūs tapsite dievobaimingi.” (2:183)

“Ramadano mėnuo, kuriame (Viešpats) Šv. Koraną apreiškė, kaip vadovavimąsi žmonėms, tiesaus kelio išaiškinimą su aiškiais įrodymais bei nurodymais, kaip atskiriantį (blogį nuo gėrio), tad jei kuris nors iš jūsų sulauks šio mėnesio, tepasninkauja jame, o tas, kuris serga ar yra kelionėje, tepasninkauja kitomis dienomis. Allah‘as nori jums palengvinti ir nenori jūsų apsunkinti, tad kai baigsite pasninką, pagarbinkite Jį, kad Jis jus nukreipė į Tiesos kelią, galbūt jūs būsite dėkingi.”
 (2:185)

Islamas… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

Yra toks Pranašo saaw Hadisas: “Tol mano ummah eis teisingu keliu, pakol ji skubės nutraukti pasninką ir atidės valgį prieš aušrą”.

Šiame Hadise paminėti du dalykai: Iftar (pasninko nutraukimas, valgis po Maghrib Adhan) ir Suhūr (paskutinis valgis prieš auštant, prieš Fadžr Adhan).

Kas liečia pirmąjį, žmonės neretai vadovaujasi kitu Hadisu: “Mano ummah eis teisingu keliu, iki kol ji neatidės Maghrib maldos” ir atideda pasninko nutraukimą iki kol pasimeldžia Maghrib. Teisingiausia būtų apjungti šiuos du Hadisus ir prisiminti tikrąją Pranašo saaw sunną, o tai yra: nutraukti pasninką su datulėm (tai būtų mūsų Iftar- pasninko nutraukimas) ir vandeniu bei pasimelsti (maghrib). O tada… Įdomu? Skaityti toliau..

Pranašas (tebūnie jam Allah taika ir palaima) yra pasakęs, kad jokiu kitu metų laiku geri darbai nėra taip mėgstami Allah swt, kaip pirmosiomis aštuoniomis Dhul Hidža dienomis.

Yra Suna pasninkauti pirmas aštuonias mėnesio dienas, iki pat al-Arafa dienos (tiems, kas nedaro Hadž,Suna pasninkauti ir per al-Arafą).

Pranašas (tebūnie jam Allah taika ir palaima) yra pasakęs: "Pasninkas al-Arafa dieną panaikina dviejų metų noudėmes: praėjusių ir ateinančių (…)." (Bukhari ir Tirmidi)

Pranašo (tebūnie jam Allah taika ir palaima) žmona Hafsa perdavė: "Keturių dalykų Pranašas niekada nepraleisdavo: pasninko per Ašurą, al-Arafą, per tris kiekvieno mėnesio dienas

Kuomet Pranašas (saaw1) migravo į Mediną, tenai Jis (saaw) sutiko žydus, kurie pasninkavo per Ašurą. Jis (saaw) jų paklausė: “Kodėl jūs pasninkaujate šią dieną?”. Žydai Jam (saaw) atsakė: “Tai ypatinga diena. Allah išgelbėjo Mozę ir jo tautą nuo faraono ir jo žmonių. Pranašas Mozė pasninkaudavo iš dėkingumo, tad mes irgi pasninkaujame.” Pranašas (saaw) tada tarė: “Mes turime daugiau teisių į Pranašą Mozę, nei jūs.” (Bukhari, Muslim) Tad Pranašas Muhammedas (saaw) pasninkaudavo per Ašurą ir ragino kitus pasninkauti.

Po to, kai buvo įvesta Ašuros pasninko sunna, ir po Pranašo (saaw) mirties, dar vienas įvykis nutiko, dėl kurio susipriešino musulmonai sunitai ir šiitai, bei ko pasekoje… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas

Tikriausiai visi musulmonai žino, kad Ramadanas – tai ne dietos mėnuo. Tai nėra mėnuo, skirtas susilaikymui nuo maisto bei gėrimo dienos metu. Tikriausiai visi žino, kad nevalgyti ir negerti – tik dalis to, ko turime vengti pasninkaudami.

Pasninkauti musulmonas turi visu savo kūnu, ne tik skrandžiu, bet ir burna – ar ne per daug šnekame? Ausimis – ar nesiklausome, ko neturėtume girdėti? Akimis – ar nežiūrime į tai, ko neturėtume matyti? Rankomis – ar jos daro, liečia tik tai, kas leidžiama? Kojomis – ar jos mus veda tik ten, kur mums priklauso eiti? Ir t.t.

Skirdami dėmesį tik… Įdomu? Skaityti toliau..