Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[1]) patarė musulmonams šešias dienas (neprivalomai) pasninkauti Šaval mėnesį[2].

Abu Ajub Al-Ansari perduoda, jog Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) patarė: „Jei kas nors pasninkavo Ramadano mėnesį ir po to pratęsė pasninką šešiomis Šaval mėnesio dienomis, tai tarsi jis būtų pasninkavęs ištisus metus.“

Už kiekvieną gerą darbą yra atlyginama dešimt kartų. Už Ramadano pasninką atlyginama tarsi būtų pasninkauta dešimt mėnesių (30 ramadano dienų x 10 kartų = 300 dienų (10 mėn.)), o už šešias Šaval mėnesio dienas atlyginama, tarsi būtų pasninkauta dar du mėnesius (6 dienos x 10 kartų = 60 dienų (2 mėn.))… Įdomu? Skaityti toliau..

Pranašas (tebūnie jam Allah taika ir palaima) yra pasakęs, kad jokiu kitu metų laiku geri darbai nėra taip mėgstami Allah swt, kaip pirmosiomis aštuoniomis Dhul Hidža dienomis.

Yra Suna pasninkauti pirmas aštuonias mėnesio dienas, iki pat al-Arafa dienos (tiems, kas nedaro Hadž,Suna pasninkauti ir per al-Arafą).

Pranašas (tebūnie jam Allah taika ir palaima) yra pasakęs: "Pasninkas al-Arafa dieną panaikina dviejų metų noudėmes: praėjusių ir ateinančių (…)." (Bukhari ir Tirmidi)

Pranašo (tebūnie jam Allah taika ir palaima) žmona Hafsa perdavė: "Keturių dalykų Pranašas niekada nepraleisdavo: pasninko per Ašurą, al-Arafą, per tris kiekvieno mėnesio dienas

Kuomet Pranašas (saaw1) migravo į Mediną, tenai Jis (saaw) sutiko žydus, kurie pasninkavo per Ašurą. Jis (saaw) jų paklausė: “Kodėl jūs pasninkaujate šią dieną?”. Žydai Jam (saaw) atsakė: “Tai ypatinga diena. Allah išgelbėjo Mozę ir jo tautą nuo faraono ir jo žmonių. Pranašas Mozė pasninkaudavo iš dėkingumo, tad mes irgi pasninkaujame.” Pranašas (saaw) tada tarė: “Mes turime daugiau teisių į Pranašą Mozę, nei jūs.” (Bukhari, Muslim) Tad Pranašas Muhammedas (saaw) pasninkaudavo per Ašurą ir ragino kitus pasninkauti.

Po to, kai buvo įvesta Ašuros pasninko sunna, ir po Pranašo (saaw) mirties, dar vienas įvykis nutiko, dėl kurio susipriešino musulmonai sunitai ir šiitai, bei ko pasekoje… Įdomu? Skaityti toliau..