Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[1]) patarė musulmonams šešias dienas (neprivalomai) pasninkauti Šaval mėnesį[2].

Abu Ajub Al-Ansari perduoda, jog Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) patarė: „Jei kas nors pasninkavo Ramadano mėnesį ir po to pratęsė pasninką šešiomis Šaval mėnesio dienomis, tai tarsi jis būtų pasninkavęs ištisus metus.“

Už kiekvieną gerą darbą yra atlyginama dešimt kartų. Už Ramadano pasninką atlyginama tarsi būtų pasninkauta dešimt mėnesių (30 ramadano dienų x 10 kartų = 300 dienų (10 mėn.)), o už šešias Šaval mėnesio dienas atlyginama, tarsi būtų pasninkauta dar du mėnesius (6 dienos x 10 kartų = 60 dienų (2 mėn.))… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

Kodėl 10 paskutinių Ramadano dienų/naktų yra ypatingos?

Visų pirma, tai dėl to, kad vienoje iš šių naktų yra pasislėpusi Lailat ul Qadr- naktis, kuri pasak Allah swt yra “geresnė, nei tūkstantis mėnesių” (97:3). Niekas tiksliai nežino, kuri tai tiksliai naktis iš dešimties, bet iš Hadisų žinome, kad tai tikriausiai viena iš nelyginių naktų ir greičiausiai tai naktis iš Ramadano 26 – tosios į 27 – tąją. Allahu Alim.

Abu Huraira perdavė Pranašo saaw žodžius: “Kas stovės (maldoje) Lailat ul Qadr naktį puoselėdamas savo tikėjimą ir vertindamas save, tikėdamasis atlygio iš Allah- tam bus atleistos visos nuodėmės.” (Bukhari ir Muslim)

Visų antra… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

“Vardan ALLAH Maloningojo, Gailestingojo”
“O jūs, kurie įtikėjote! Skirtas jums pasninkas, kaip ir buvo jis paskirtas tiems, kurie buvo prieš jus, gal jūs tapsite dievobaimingi.” (2:183)

“Ramadano mėnuo, kuriame (Viešpats) Šv. Koraną apreiškė, kaip vadovavimąsi žmonėms, tiesaus kelio išaiškinimą su aiškiais įrodymais bei nurodymais, kaip atskiriantį (blogį nuo gėrio), tad jei kuris nors iš jūsų sulauks šio mėnesio, tepasninkauja jame, o tas, kuris serga ar yra kelionėje, tepasninkauja kitomis dienomis. Allah‘as nori jums palengvinti ir nenori jūsų apsunkinti, tad kai baigsite pasninką, pagarbinkite Jį, kad Jis jus nukreipė į Tiesos kelią, galbūt jūs būsite dėkingi.”
 (2:185)

Islamas… Įdomu? Skaityti toliau..

· Write a comment · Categories: Pasninkas, Ramadanas

Yra toks Pranašo saaw Hadisas: “Tol mano ummah eis teisingu keliu, pakol ji skubės nutraukti pasninką ir atidės valgį prieš aušrą”.

Šiame Hadise paminėti du dalykai: Iftar (pasninko nutraukimas, valgis po Maghrib Adhan) ir Suhūr (paskutinis valgis prieš auštant, prieš Fadžr Adhan).

Kas liečia pirmąjį, žmonės neretai vadovaujasi kitu Hadisu: “Mano ummah eis teisingu keliu, iki kol ji neatidės Maghrib maldos” ir atideda pasninko nutraukimą iki kol pasimeldžia Maghrib. Teisingiausia būtų apjungti šiuos du Hadisus ir prisiminti tikrąją Pranašo saaw sunną, o tai yra: nutraukti pasninką su datulėm (tai būtų mūsų Iftar- pasninko nutraukimas) ir vandeniu bei pasimelsti (maghrib). O tada… Įdomu? Skaityti toliau..