Lingvistinė “sunnah” reikšmė yra kelias, išmintas takas. Islamiškoji  prasmė būtų-  Pranašo sal Allahu Aleyhi wa salam* būdas, tradicija, tai, kaip Jis sal Allahu Aleyhi wa salam elgėsi, kalbėjo, gyveno, Jo sal Allahu Aleyhi wa salam manieros.

Nemaža dalis žmonių galvoja, kad musulmonai turi vienintelį religinį šaltinį- Koraną. Tai netiesa. Pačiame Korane yra nurodyta:

“Neišsimušė iš kelio jūsų bičiulis (Muhammedas) ir nepasiklydo. Ir nekalba jis nuo savęs. Išmokė jį turintis galios ir išminties..” (53: 2-6)

Kaip matome, viskas, ką religijoje mus mokė savo elgesiu bei manierom Pranašas sal Allahu Aleyhi wa salam, kilo ne iš Jo sal Allahu Aleyhi wa salam paties, o iš Aukščiausiojo.

Kodėl