Allah Azza Wa Džall (Dievo Išaukštinto ir Pašlovinto) meilė yra pasiekiama tik sekant Pranašu (ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) salAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties ramybė ir palaima).

Bismillahi Rahmani Rahim (vardan Allah Maloningojo, Gailestingojo)

31. Sakyk (o, Muhammad, žmonijai): „Jeigu jūs mylite Allah, tai sekite paskui Mane, tada mylės jus Allah ir atleis jums jūsų nuodėmes“, „…iš tiesų Allah – Atleidžiantis, Gailestinga!”

32. Sakyk: „Pakluskite Allah ir Pasiuntiniui! O jeigu jie nusisuks… Tai juk Allah nemyli netikinčiųjų!“

Šios garbingos ajos (Korano eilutės) teisia tuos, kurie teigia, jog myli Allah Azza Wa Džall, bet neseka Pranašo Muhammad ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) keliu. Tokie žmonės nėra teisingi, tai tvirtindami, kol neseka Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) religija, šarija (įstatymais) ir visais Jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) pasisakymais, veiksmais ir sąlygomis. Yra pranešta sahih (autentiškame) hadise (Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) žodžių, veiksmų perdavime), kad Allah Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) yra pasakęs: „Jei žmogus įvykdo veiksmą, kuris nėra suderinamas su mūsų nurodymu (religija), tuomet jis (veiksmas) bus atmestas.“

Štai kodėl Allah Azza Wa Džall čia pasakė: „Sakyk (o, Muhammad, žmonijai): „Jeigu jūs mylite Allah, tai sekite paskui Mane, tada mylės jus Allah…“, tu užsitarnausi žymiai daugiau mylėdamas Jį, nes Allah Azza Wa Džall mylės tave. Al-Hasan Al-Basri ir kiti ulema (islamo mokslininkai) tarp salaf (pirmųjų trijų kartų po Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sekėjai) pakomentavo: „Kai kurie žmonės teigia mylintys Allah, todėl Allah patikrino juos šia aja: „Sakyk (o, Muhammad, žmonijai): „Jeigu jūs mylite Allah, tai sekite paskui Mane, tada mylės jus Allah…“ „… ir atleis jums jūsų nuodėmes, iš tiesų Allah – Atleidžiantis, Gailestingas“. Tai reiškia, jog sekdamas Pranašu ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), tu uždirbsi visa tai su Jo (ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) misijos palaima.“

Allah įsako kiekvienam: „Sakyk: „Pakluskite Allah ir Pasiuntiniui! O jeigu jie nusisuks…“ (ignoruodami Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him)) „…tai juk Allah nemyli netikinčiųjų!“ taip patvirtindamas, kad Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) kelio ignoravimas yra kufr (netikėjimas). Iš tikrųjų, Allah nepatinka kas tai daro, net jeigu žmogus teigia, kad myli Allah ir ieško būdų priartėti prie Jo, nebent jei žmogus seka neraštingu Pranašu, paskutiniu Allah Pasiuntiniu ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), siųstu dviems kūrinijoms: žmonėms ir džinams (būtybėms iš ugnies). Tai yra Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), kuriuo ankstesni pranašai būtų sekę, Jam paklusę, tvirtai laikęsi Jo įstatymų, jeigu jie būtų buvę gyvi Pranašo (salAllahu alehi wasalam) gyvenimo laikotarpiu.

Korano suros Al Imran ištraukos aiškinimas iš Ibn Kathir tafsyro (Korano prasmių aiškinimo knygos).

Vertė Laiba

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.