· Write a comment · Categories: Hadisai

Svarbus hadisas[1], kuriame Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[2]) pasakė: „Kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri. Tad tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę, o tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina – lyg piemuo, kuris gano bandą aplink šventovę, neleisdamas gyvuliams iš ten maitintis. Kiekvienas karalius turi savo valdas, o Allah šventovė yra jo draudimai. Iš tiesų, žmoguje yra gabalėlis, kuris, jei yra sveikas, visą kūną padaro sveiką, o jei  yra užkrėstas – užkrečia visą kūną. Tas gabalėlis vadinasi širdis.“ (Bukhari, Muslim hadisų rinkiniai)

Hadiso komentaras. Pirmasis hadiso sakinys „kas leistina yra aišku ir kas draudžiama yra aišku, o tarp šių dviejų yra abejotini dalykai, dėl kurių žmonės nėra tikri“ deklaruoja, kad islame reikalai skirstomi į tris grupes:

  1. Tai, kas yra aiškiai leistina, pavyzdžiui: „Šiandien jums yra leistinas nuostabus maistas (produktai). Šventojo Rašto žmonių maistas yra leistinas jums, o jūsų maistas yra leistinas jiems (…).“ (Koranas, 5:5)
  2. Tai, kas aiškiai draudžiama, pavyzdžiui: „Jums uždraustos imti į žmonas: jūsų motinos, jūsų dukterys, jūsų seserys, jūsų tetos iš tėvo pusės, jūsų tetos iš motinos pusės, brolio dukterys, jūsų motinos, maitinusios jus pienu, jūsų (netikros) seserys, jūsų žmonų motinos, podukros – jūsų auklėtojos, su motinomis, kuriomis jūs suėjote (o jeigu nesuėjote su jų motinomis, tuomet nenusidėsite, imdami į žmonas jų podukras); uždraustos jums taip pat jūsų sūnų žmonos, negalima vienu metu vesti dviejų seserų, jeigu tik tai neįvyko anksčiau. Iš tikrųjų, juk Allah Gilestingas, Mielaširdingas.“ (Koranas, 4:23)

Haram[3] dalykus deklaruoja taipogi tie tekstai, kuriuose Allah Subhana wa Taala[4] perspėja apie už vieną ar kitą veiksmą gresiančias bausmes.

Abejotini dalykai – tai yra tie reikalai, dėl kurių paprastam musulmonui kyla abejonių, ar tai suderinama su Koranu ir Sunna[5]. Taigi, tokiu atveju susilaikymas yra pamaldumo ženklas.

Ulema[6] nuomonės dėl abejotinų dalykų islame nevieningos. Vieni sako, kad šie reikalai yra haram, dėl Pranašo (salAllahu aleihi wasalam) pasakymo „tie, kurie palieka nuošaly abejotinus reikalus – apvalo savo religiją ir garbę“, nes jei abejotini dalykai reiškia, kad žmogus nesaugo savo religijos ir garbės, vadinasi tie dalykai yra draudžiami.

Kiti teigia, kad visi abejotini dalykai yra halal[7], nes Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) sako: „(…) lyg piemuo, kuris gano aplink šventovę (…)“, vadinasi, žmogus neišeina už halal ribų. Taigi, abejotini reikalai yra halal, tačiau jų atsisakymas yra pamaldumo požymis.

Na, ir trečioji, stipriausia nuomonė, yra ta, kad mes nedeklaruojame jų esant haram ir nedeklaruojame jų esant halal, nes Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) aiškiai pasakė, kad abejotini reikalai yra tarp haram ir tarp halal, taigi, nepriklauso nei vienam, nei kitam. Taip pat buvo sakyta, kad reikia susilaikyti nuo panašių verdiktų bei atsiriboti nuo abejotinų reikalų, nes tai yra pamaldumo požymis.

Pas Pranašą (sallAlahu aleihi wasalam) atėjo sahabi[8]  ir pasakė: „O Rasulullah[9], aš medžiodamas pamačiau šunį ir jį nukoviau, ištardamas Bismillah[10], bet kai prisiartinau (prie šuns) pamačiau tenai ir kitą, kurį nukaunant aš pats Bismillah nepasakiau.“ Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) atsakė: „Nevalgyk jo (antrojo grobio), nes tu ištarei Dievo vardą ties savo šuniu, o ne ties tuo kitu“.

Kaip matome iš hadiso, Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) išvedė verdiktą, remdamasis abejone, ar buvo ištarta Bismillah, nukaunant antrąjį šunį. Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) taip pat perdavė: „Palikite tai, kas abejotina dėl to, kas aišku.“

Pasak Ulema, abejotini dalykai gali būti skirstomi į tris grupes:

  1. Tai tokie dalykai, dėl kurių žmogus žino, kad jie yra haram, bet nėra tikras, ar šis verdiktas vis dar galioja. Pavyzdžiui, žmogus negali valgyti jokios mėsos, jei nėra tikras, kad ji halal. Ir draudimas valgyti galioja tol, kol jis neįsitikina, kad mėsa yra halal.
  2. Kita grupė, tai tokie dalykai, kurie, atvirkščiai, yra halal, bet žmogus nėra tikras, ar tai netapo haram. Kaip pavyzdys gali būti mūsų wudu[11]: jei mes abejojame, ar dar turime wudu, vadinasi, reikia manyti, kad turime, nebent aiškiai prisimename, kad wudu praradome.
  3. Trečias tipas yra tokie dalykai, dėl kurių žmonės nežino, ar tai haram, ar halal ir tai gali būti bet kuris iš jų, kai nėra jokio aiškaus šaltinio, kuris padėtų tinkamai apsispręsti. Tokiose situacijose geriausias elgesys yra susilaikymas. Pavyzdžiui, kai Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) rado savo namuose datulę, jis atsisakė ją valgyti, nes nebuvo tikras, ar tai sadaqa[12], ar dovana.

Tačiau, jei žmogus pasirenka ne susilaikymą, o įsivelia į abejotiną reikalą, tada jo elgesys nėra išmintingas ir jį (elgesį) lemia Šėtono šnabždesiai.

Teiginys „(…)tie, kurie įsipainioja į abejotinus dalykus, (galiausiai) įsipainioja į tai, kas neleistina (…)“ aiškinamas dvejopai:

  1. Tas, kuris nebijo Allah ir mėgaujasi abejotinais dalykais, ilgainiui pradės linkti į draudžiamus. Mažos nuodėmės ilgainiui tampa didelėmis, o didelės nuodėmės ilgainiui veda į netikėjimą.
  2. Tas, kuris mėgaujasi abejotinais dalykais, pats save suvaržo ir uždengia širdį nuo žinių šviesos, taigi, ilgainiui jis įklimpsta į haram, nes nesugeba įžvelgti skirtumo.

Kaip kiekvienas karalius turi savo valdas, kuriose piemenims neleidžiama ganyti bandos, taip Allah Subhana wa Taala[13] pranešė žmonėms apie draudžiamus dalykus, nuo kurių jie turi laikytis atokiai – žmogžudystė, rìba[14], zina[15], vagystė ir kitos bei tai, kas į šias nuodėmes veda.

Kalbant apie paskutinę hadiso dalį „Iš tiesų, žmoguje yra galabėlis, kuris, jei yra sveikas – visą kūną padaro sveiką, o jei yra užkrėstas – užkrečia visą kūną. Tas gabalėlis vadinasi širdis“, ulema aiškina, kad kiekviena kūno dalis paklūsta širdžiai, taigi, ką nusprendžia širdis, taip elgiasi mūsų galūnės. Todėl, jei širdis yra gera, tuomet  ir mūsų kūno veiksmai yra geri, o jei širdis yra netyra, tai ir rankos bei kojos daro blogus darbus.

Santrauka:

–          Yra aišku, kas draudžiama ir aišku, kas leistina.

–          Jei kažkas daro abejotiną veiksmą, gali būti, kad jis daro haram.

–          Sunku gyventi garbingai, nuolat įsiveliant į abejotinus veiksmus.

–          Allah yra Karalius. Visų karalių Karalius.

–          Suprantama, kad kai kuriuos dalykus Allah mums draudžia.

–          Teritorija, į kurią mes neturime teisės įžengti, yra tai, ką Viešpats mums padarė haram. Taigi, mes turime žinoti,kas yra haram ir laikytis nuo to atokiai.

–          Abejotini dalykai, kaip ir draudžiami, neigiamai veikia mūsų širdis.

–          Svarbu laikyti širdį švarią ir sveiką, nes nuo jos priklauso viso kūno sveikata. Mes turime ieškoti būdų, kaip ją apsaugoti nuo dėmių ir valyti, jei ji nešvari.

 

Iš „40 Nawawi Hadisų“

Vertė Rimantė

 

 


[1] Hadisas – Pranašo (salAllahu aleihi wasalam) žodžių ir veiksmų perdavimas;

[2] SalAllahu aleihi wasalam – lai būna Jam Viešpaties palaima ir malonė;

[3] Haram – tai, kas draudžiama islame;

[4] Subhana wa Taala (sntr. Swt.) – Išaukštintas ir Pašlovintas;

[5] Sunna – Pranašo (salAllahu aleihi wasalam) tradicija, gyvenimo ir elgesio pavyzdys;

[6] Ulema – islamo teologai;

[7] Halal – leistina islame;

[8] Sahabi – vienas iš Pranašo (SalAllahu aleihi wasalam) kompanionų;

[9] Rasulullah – Dievo Pasiuntinys;

[10] Bismillah – Vardan Allah;

[11] Wudu – ritualinio tyrumo būsena;

[12] Sadaqa – labdara;

[13] Subhana wa Taala (sntr. Swt.) – Išaukštintas ir Pašlovintas;

[14] Rìba – palūkanos;

[15] Zina – nesantuokiniai lytiniai santykiai;

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.