Ar kada esate buvę nusiminę, kai negalėjote nusipirkti kažko, ko tikrai norėjote? Ar esate kada nusipirkę kažką  be ko galėjote ir apsieiti? Atsakymas į šiuos klausimus yra taip neabejotinas taip. Tai dalis mūsų žmogiškos prigimties: mes norime ir mes nuolat trokštame. Kai mes to nebevaldome, mūsų troškimas pasidaro dar labiau nepasotinamu ir aplenkia mūsų sielos balsą.

Bet koks žalingas įprotis ar ekstremalus veiksmas kyla iš mūsų troškimo. Šėtonas visada šnabžda nafs siekti savo troškimų. Jis padrąsina mus būti godžiais ir per daug atsiduoti savo malonumui. Taip mes tampame savo troškimų vergais vietoj to, kad juos kontroliuotume. Tas, kuris yra jų pavergtas, negali laisvai ir nuoširdžiai garbinti savo Viešpaties. Tai mūsų Iman reikalas, kad mes laikytume save atokiai nuo per didelio išlaidavimo.

Jei mums sunku atsisveikinti su pinigais, kai ateina laikas aukoti, tada turėtume suvokti, kad tapome pereikvojimo ar perdėto išlaidavimo aukomis. Pranašas (tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima) pasakė: “Prakeiktas yra aukso ir sidabro vergas” (Bukhari). Kai mes sau leidžiame geisti pinigų, tada žinome- pančiai susiveržė.

Pinigai ir galia visada stovi vienoje eilėje. Kaip sirenos jie iššaukia mūsų troškimus. Šiandien žiniasklaida yra jų negarbinga verbuotoja. Ji nuolat mesteli į mūsų veidus dalykų troškimui, gavimui, žavėjimuisi. Tai tik veda į tolesnį savęs apakinimą nuo mūsų gyvenimo tikslo, kuris yra garbinti Dievą. Allah Azza wa Džal mus įspėja apie tai suroje al-Takathur: “Varžybos dėl žemiškų gėrybių susikrovimo nukreipia jus nuo svarbesnių dalykų” [102:1].

Privalome sau priminti, kad žemiški troškimai yra paprasčiausios iliuzijos, trumpalaikiai malonumai, kuriais Dievas mus bando. Suroje al-Hadid Allah Azza wa Džal mus apie tai perspėja: “Žinokite, kad šito pasaulio gyvenimas- ne kas kita, kaip malonus laiko leidimas ir pramoga, pagražinimai ir pasigyrimai tarpusavyje ir siekis sukaupti daugiau turto ir vaikų. Jis- kaip lietus, po kurio augmenys sužavi žemdirbius, paskui jie nuvysta, o tu matai juos nugeltusius, paskui sutrūnija. O pomirtiniame gyvenime yra skausmingos kančios ir Allah atleidimas, ir palankumas. Šitas gyvenimas tėra gėrėjimasis iliuzijomis” [57:20]

Saugokitės godumo

Kaip vartotojai mes privalome prisiminti Allah ir dėkoti Jam už mums suteiktą finansinės galimybės malonę įsigyti reikalingų daiktų. Allah prisiminimas, kai apsipirkinėjame, mums padės nužeminti savo širdis ir būti dėkingiems už viską, ką Jis mums jau davė. Tai gali mums padėti apsisaugoti nuo nuotaikos sugedimo, kai negalime nusipirkti kažko, ko norime. Taip mes turime siekti išlaidavimo įpročiuose įdiegti islamiškos praktikos santūrumą. Aš negaliu pakankamai pabrėžti pranašo Muhammad (tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima) įsakymo musulmonų ummai svarbos: “Valgyk, gerk, išleisk ir renkis be ekstravangantiškumo ar arogancijos.” (Bukhari)

Mes privalome dėti pastangas, kad išlaikytume balansą tarp besaikio išlaidavimo ir buvimo šykščiu. Teisingieji yra “tie, kurie nėra ekstravagantiški ir šykštūs, kai išlaidauja, bet išlaiko balansą tarp kraštutinumų”[25:67].

Ši eilutė skatina santūrumą ir balansą mūsų išlaidose. Užuot pasidavę savo įpročiams leisti pinigus tik sau, mes turėtumėme duoti daugiau nei imame.

Kai mes duodame dėl vienintelio tikslo pamaloninti Allah, mes apvalome savo sielas. Pranašas (tebūna ja Viešpaties ramybė ir palaima) buvo dosniausias iš visų žmonių ir atidavė daugumą savo daiktų. Jis žinojo, kas yra tikra, o kas trumpalaikis. Jis vertino savo nuolankumą, pomirtinį gyvenimą ir savo ryšį su Allah labiau nei gyvenimiškus malonumus.

Jei mes įsipainiosime į paviršutiniškumus, mūsų materialistinės vertybės paims viršų už mūsų dvasinį ryšį su Viešpačiu. Mes privalome to saugotis ir vietoj to leisti pinigus ir laiką taip, kad galėtume sustiprinti savo dvasinę gerovę. Tai yra grumtynės su savo nafs, kuriuos mūsų mylimas pranašas Muhammad (tebūna jam Viešapties ramybė ir palaima) visada akcentuodavo.

Geriau dėkime pastangas geriems darbams daryti, kurie duos mums naudos tiek šiame gyvenime tiek pomirtiniame, nei kaupkime žemiškas gėrybes, kurios suges žemėje ir virs dulkėmis .

Vertė Lidovskaja. Parašė Hanaa Hamad.

Žodynėlis:

Azza wa Džal – Galingas ir Didingas

Nafs – siela , ego , psichika , gyvenimas , asmenybė , širdis ar protas .

Iman – tikėjimas

Ummah – (musulmonų) bendruomenė

 

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.