· Write a comment · Categories: Islamo praktika

Lingvistiškai terminas dalyl reiškia įrodymą, parodymą, patikrinimą. Islame šis terminas reiškia įrodymo šaltinį minčiai, verdiktui, nuomonei.

Pateikti dalyl yra būtina visiems, net ir garbiausiems šeichams. Dar daugiau, kuo žmogus daugiau turi ilm (žinių), tuo labiau gilinasi į šaltinius ir tuo daugiau jiems teikia reikšmės. Šais laikas turime itin daug literatūros islamo tematika, labai daug informacijos internete, fatwų puslapiuose, forumuose, straipsniuose. Kartais sunku atsirinkti, kur tiesa, o kur ne. Tokiais atvejais puikiausias katalizatorius ir yra dalyl.

Kas gi yra tiesioginiai islamo šaltiniai? Tai Koranas, Sunna[1] ir Hadisai[2]. Pabrėžiama, kad Hadisai turi būti sahyh – autentiški.

Allah Korane mus ragina siekti dalyl: „Ir prieš tave Mes siuntėme ne ką kitą kaip žmones, kuriems mes suteikėme įkvėpimą: jei jūs to nesuvokiate, klauskite tų, kurie turi Žinią. (Mes siuntėme juos) su Aiškiais Ženklais ir Šventraščiais, ir Mes (taip pat) atsiuntėme tau Žinią, kad tu galėtum paaiškinti tai, kas yra jiems atsiųsta, ir kad jie galėtų pamąstyti.“ (16: 43,44)

Įrodymas, kad Pranašo (salAllahu aleihi wasalam[3]) veikla irgi turi dalyl: „O tie, kurie tikite! Pakluskite Allah, pakluskite pranašui ir tiems, kurie turi valdžią tarp jūsų. Jeigu jums kas nors sunku, nesuprantama, tuomet pasikliaukite Allah ir pranašu, jeigu tik jūs tikite Allah ir Teismo diena. Taip jums bus geriau ir prasmingiau.“ (4:59)

Dalyl supratimas

Norint teisingai naudoti(is) dalyl, reikia jį suprasti. Čia svarbūs du aspektai: perdavimas ir reikšmė. Pirmasis – tai yra dalyl perdavimo aplinkybės, situacija, laikmetis; antrasis – tai tikroji dalyl prasmė, kas buvo siekta perduoti.

Dar viena svarbi dalyl kategorizacija yra, ar dalyl – galutinis, užbaigtas verdiktas, ar tai neišspręstas, ne galutinis įrodymas. Kaip pavyzdys gali būti hadisai iš ankstyvojo islamo, kuomet vieni ar kiti veiksmai buvo leistini, o vėliau jie buvo galutinai uždrausti.

Mūsų visų tikslas yra sekti Koraną ir sunną, todėl turime būti atidūs ir niekada nespręsti sau, nepatarti kitiems bei neklausyti tų patarimų, kurie nėra paremti dalyl, arba tas dalyl neatitinka reikalavimų. Korane mums aiškiai pasakyta, kad jei neturime žinių, klaustume tų, kurie jų turi. Jei to nepaisoma, tuomet umma[4] yra pavojuje, kad ji nuklys į bidą[5], nutols nuo sunnos, pradės tarnauti savo nafs, kol galiausiai tiesiog pražus.

Dalyl – mūsų gelbėjimosi ratas, mūsų švyturys, kurių visada turime ieškoti bei žinoti, kur rasti. Tai mūsų saugumo ir sėkmės garantas.

Ką daryti, jei išsiskiria ulema[6] nuomonės ir visos jos turi dalyl?

Tikriausiai ne kartą esame susidūrę, kad vieni ulema vertina vieną ar kitą hadisą kaip autentišką, o kiti – kaip silpną ar net padirbtą. Kaip elgtis paprastam tikinčiajam šiuo atveju?

Labai gražiai paaiškino imamas Tirmidhi, kad nuomonių skirtumo tarp ulema dėl hadisų silpnumo nėra. Skirtumas yra tarp ulema turimų žinių. Galbūt kažkuriam šeichui yra žinoma kažkas, kas nežinoma kitam apie hadiso perdavimo aplinkybes, grandinę, perdavėjus. Juk kiekvienas alimas[7] klasifikuoja hadisus pagal asmeninį idžtihad (mokymąsi, gilinimąsi, tyrinėjimą) ir jis gali būti skirtingas tarp skirtingų ulema.

Kita skirtumų priežastis, kurią nurodo Ibn Taymiya, yra perdavėjų patikimumo nustatymas. Kai kurie ulema yra labai griežti perdavėjų žinioms ir kompetencijai, jie galbūt neatleis kažkokio reputacijos šėšėlio, kai tuo tarpu kiti ulema manys, kad tas šešėlis yra nepakankamas atmesti hadisą, arba randa pagrįstą pateisinimą jam.

Na ir svarbiausia – ką gi daryti, kuomet išsiskiria nuomonės? Jei tikintysis turi pakankamai žinių išsiaiškinti, kuris ulema yra teisus, jis tai turėtų padaryti ir pasirinkti atitinkamai. Jei tikintysis neturi tokių sugebėjimų, tuomet jis gali pasiklausti tų, kurie žino daugiau, o jei ir tada nuomonės išsiskiria, jis turi rinktis alimo poziciją ir būtent to alimo, kuris, jo manymu yra labiau religiškai atsidavęs ir kurio žinios šiuo konkrečiu klausimu yra gilesnės ir platesnės. Tikintysis neturi automatiškai pasirinkti to, kurio statusas ar autoritetas yra didesni. Tikinčiajam taip pat nėra leidžiama rinktis tai, kas jam asmeniškai yra lengviau išpildoma.

Inšallah[8], tikiuosi, kad tai padės mūsų pasirinkimuose.

Sudarė sesuo Rimantė

 


[1] Sunna – Pranašo (tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima) gyvenimo būdas, elgesys;

[2] Hadisas – Pranašo (tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima) veiksmai, poelgiai, pasakymai, pamokymai;

[3] SalAllahu aleihi wasalam – tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima;

[4] Umma – musulmonų bendruomenė (tiek tautos, tiek globaliu mastu);

[5] Bida – inovacija, naujovė religijoje (islame);

[6] Ulema – islamo žinovai;

[7] Alimas – islamo žinovas;

[8] Inšallah – jei Dievas panorės.

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.