· Write a comment · Categories: Koranas

Kas yra Koranas?

Koranas yra musulmonų religinė knyga ir pagrindinis Islamo teisės šaltinis. Ieškodamas atsakymo į klausimą, kiekvienas dievobaimingas musulmonas pirmiausiai ieško būtent šiame Dievo apreiškime, o tik vėliau, kituose Islamo teisės pripažintuose šaltiniuose. Tai Dievo žodis, skirtas ištaisyti ankstesnių knygų- Senojo ir Naujojo testamentų- klaidas bei tyčinius ar netyčinius pakeitimus padarytus žmonių. Dievas Korane sako:

„Iš tiesų, Mes atsiuntėme jums Priminimą¹ ir Mes jį apsaugosime.“ (15:9) 

Knyga pranašui salAlahu aleihi wasalam² buvo atskleista per angelą Gabrielių per dvidešimt trejų metų laikotarpį. Apie tai Dievas Korane sako:

„Ir Koraną Mes suskirstėme, kad skaitytum tu jį žmonėms neskubėdamas, ir pasiuntėme Mes jį dalimis.“ (17:106)

Koraną sudaro 114 skyrių, kurie apima visus žmogaus gyvenimo aspektus. Verta paminėti, kad skaitant Koraną ar jo vertimą gali atrodyti, kad pasakojimai, pamokymai, temos ar teiginiai nevisai tarpusavyję sujungti ir susiję, bet tik todėl, kad Koranas buvo atskleistas per tokį ilgą laiko tarpą, ir nežinant tam tikrų posmų apreiškimo situacijos, laiko ir žmonių, apie kuriuos pasakoja tie posmai, tam tikra knygos dalis bus nesuprasta.

Korane Dievas nupasakojo ankstesnių ir vėlesnių kartų istorijas bei dangaus ir žemės būtybes. Jis detaliai paaiškino, kas yra halal ir haram³ gerų manierų ir moralės pagrindus, garbinimo ir elgesio su kitais taisykles, tikinčiųjų ir netikinčiųjų apdovanojimus bei bausmes. Jis nusakė Rojų ir Pragarą. Jis padarė Koraną visų dalykų paaiškinimu: 

„Ir pasiuntėme tau Knygą kaip visko paaškinimą, vadovą, kaip malonę ir džiugią žinią musulmonams.“ (16:89)

Koranas paaiškina Dievo vardus ir atributus, ir ką Jis sukūrė. Jis kviečia mus tikėti Dievu, Jo angelais, Jo Knygomis, Jo pranašais: 

„Patikėjo pasiuntinys tuo, ką atsiuntė jam jo Viešpats, tą pat padarė ir tikintieji. Visi jie patikėjo Dievu, Jo angelais, Jo knygomis ir jo pranašais, sakydami: „Nedarome skirtumo tarp Jo pasiuntnių.“ Ir jie sako: „Mes girdime ir paklūstame, mes siekiame Tavo atleidimo, mūsų Viešpatie, ir pas Tave sugrįžimas.“ (2:285)

Korane aprašoma Teismo Diena, ir kas nutiks po mirties- prisikėlimas, susirinkimas, teisimas ir atpildo (gero ar blogo) paskyrimas. Jame aprašoma Sirat (tiltas virš Pragaro), Svarstyklės (jose bus sveriami geri ir blogi darbai), palaiminimai ir kančios:

„Dievas- nėra kitos dievybės tik Jis. Nėra abejonės, kad Jis jus suburs draugėn Teismo Dieną. Kas labiau paiso duoto žodžio nei Dievas?“ (4:87)

Koranas skirtas visai žmonijai, visiems laikams. Apie tai Dievas sako:

„Iš tiesų, Mes pasiuntėme tau knygą žmonėms tiesoje. Tas, kas priima pamokymus bei patarimu, elgiasi savo sielos naudai, o tas, kas pasuka klaidingu keliu, kenkia tik sau. Tu, (Muhammad) nesi jų sergėtojas.“ (39:41)

Kaip atsirado dabartinis Koranas?

Iš pradžių Koranas buvo įsimenamas mintinai. Kai kurie kompanjonai užrašydavo atskleistas  eilutes ant gyvulių odos, baltų akmenų, medžio tošių ir pan. Iš pradžių pranašas Muhammad salAlahu aleihi wasalam uždraudė užrašinėti bet ką kita išskyrus Koraną, uždraudė užrašinėti jo paties žodžius,kad nebūtų jo žodžiai sumaišyti su Dievo žodžiu.

Po kurio laiko buvo atrinkti patikimi ir turintys žinių žmonės, pranašo kompanjonai, kad užrašytų apreiškimą. Taip pat Koranas ir toliau buvo įsimenamas mintinai.

Po pranašo Muhammad salAlahu aleihi wasalam mirties daug kompanjonų mokėjusių Koraną mintinai žuvo mūšyje, todėl buvo nuspręsta surinkti visas užrašytas Korano eilutes ir surinkti į vieną knygą. Sudaryta knyga likdavo saugoma kalifų rankose.

Laikui einant žmonės pradėjo tarti Korano žodžius skirtingai. Tai kėlė ginčus ir pasipiktinimą tarp pačių musulmonų išgirdus skirtingai recituojant Koraną. Todėl buvo nuspręsta pateikti standartinę Korano kopiją, kurioje sudėti diakritiniai ženklai užtikrinantys teisingą tarimą. Tam pasirinkta Kuraiš dialektas, dabar žinomas kaip Fusha. Buvo padarytos kelios kopijos, kurias išsiuntė į kiekvieną musulmonų provinciją. Buvo įsakyta sudeginti visų kitų dialektų Korano fragmentus, ir taip buvo padarytas galas ginčams dėl Korano recitavimo ir tarimo būdų.

Tafsyras

Kaip anksčiau minėta nežinant tam tikrų posmų apreiškimo situacijos, laiko ir žmonių, apie kuriuos pasakoja tie posmai, tam tikra knygos dalis bus nesuprasta. Tafsyras paaiškina Koraną, be tafsyro, Koranas labai lengvai gali būti suprasta neteisingai.

Tafsyras reikalingas dėl trijų paprastų priežasčių:

1. Dievas Korane naudoja iškalbingiausią, aiškiausią ir glausčiausią kalbą. Arabakalbiams, turintiems geras arabų kalbos žinias, suprasti Koraną daug lengviau nei nekalbantiems arabiškai.

2. Korane nevisada minimi įvykiai ar atramos taškai, kuriems taikyta atskleistoji Korano dalis, o jie privalo būti žinomi, kad visiškai suprastume posmą.

3. Kai kurie žodžiai yra daugiareikšmiai, ir tafsyras paaiškina, kurią prasmę turi vienas ar kitas žodis.

 

 

¹ Turima omenyje Koraną.

² SalAllahu aleihi wasalam – lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė.

³ Halal– tai, kas leidžiama; haram- tai kas draudžiama

 

Tekstą vertė ir sudarė Lidija.

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.