· Write a comment · Categories: Malda

Ibn Umar (lai būna Allah juo patenkintas) pasakė: „Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam[1]<) pasakė: „Nesimelskite (neatlikite maldų) saulėtekio ir saulėlydžio metu.“(Sahih Al-Bukhari)

Pranešta Ibn Umar (lai būna Allah juo patenkintas): „Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) pasakė: „Jeigu saulės kraštas pasirodo (virš horizonto), atidėkit maldą iki kol ji pakils aukštai ir, jeigu saulės kraštas išnyks, atidėkite maldą iki kol ji nusileis (dings visiškai).“ (Sahih Al-Bukhari)

Pranešta Abu Huraira (lai būna Allah juo patenkintas): „Allah Pasiuntinys (salAllahu aleihi wasalam) uždraudė dviejų rūšių pardavimus, dviejų rūšių drabužius ir „dvi maldas“, t.y. Jis (salAllahu aleihi wasalam) uždraudė melstis po Fadžr maldos iki saulėtekio ir po Asr maldos iki saulėlydžio.“(Sahih Al-Bukhari)

Imamai Muslim ir Ahmed pranešė, jog Amr Ibn Anbasa yra pasakęs: „Aš pasakiau: „O Allah Pranaše, informuoki mane apie maldą.“ Jis (salAllahu aleihi wasalam) atsakė: „Melskis Fadžr, tuomet susilaikyk nuo meldimosi iki kol saulė pakils aukštai danguje, mat ji kyla tarp dviejų šėtono ragų; tai yra laikas, kuomet netikintieji jam lenkiasi. Tuomet melskis taip, kaip malda yra nurodyta, iki kol saulė pasieks zenitą (aukščiausią tašką). Tuomet sustok meldęsis, kadangi šiuo metu Pragaro ugnis yra pasiekusi maksimalų karštį. Saulei peržengus dienovidį melskis taip, kaip malda yra patvirtinta, iki kol ateis Asr maldos laikas. Pasimeldęs Asr, tu turėtum nustoti melstis, iki kol saulė nusileis, nes ji leidžiasi tarp dviejų šėtono ragų, kuomet netikintieji jam lenkiasi.”

Imamas Muslim perdavė hadisą, papasakotą Uqba Bin Amir, kuris yra pasakęs: Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) mums uždraudė melstis ir laidoti mirusiuosius tam tikru laiku. Kuomet saulė kyla, kol pakyla aukštai iki horizonto, kuomet saulė pasiekia zenitą ir iki kol pereina jį (kuomet ima atsirasti objektų šešėliai) bei kuomet saulė leidžiasi, kol pilnai nusileidžia.“

Kokioms maldoms taikomas draudžiamas maldos laikas?

Ulema[2] sutaria, kad draudžiamas maldos laikas nėra absoliutus ir egzistuoja maldos, kurioms jis negalioja:

1.Qadha[3] malda. Malda atliekama, vos prisiminus praleistą ar pramiegotą maldą. Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) yra pasakęs: „Kuris iš jūsų pramiega maldą ar ją pamiršta, lai atsimeldžia iškart ją prisiminęs.“ (Bukhari, Muslim)

2. Kongregacinė malda. Kartą Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) vedė Fadžr[4] maldą Minoje[5] ir po maldos pastebėjo, kad kai kurie tikintieji nesimeldė drauge. Pastarųjų buvo paklausta, kodėl jie nesimeldę. Šie atsakė, kad jau pasimeldė Fadžr savo palapinėse. Tuomet Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) jiems atsakęs: „Jei pasimeldėte savo stovykloje, o atėję į mečetę pamatėte meldžiantis kongregacinę maldą, melskitės drauge.“

3. Bet kuri malda Al-Haram mečetėje. Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) pasakė: „O Banu ‘Abd Manaaf, nedrauskite niekam eiti ratu aplink Kaabą[6] ir melstis čia, kada tik tikintysis nori, dieną ar naktį.“

4. Mečetės pasveikinimo malda penktadieniais, khutbai[7] prasidėjus, net jei tuo metu saulė jau zenite. Kartą Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) vedė khutbą ir pamatė įeinančius tikinčiuosius, kurie iškart atsisėdo. Jis (salAllahu aleihi wasalam) paklausė, ar šie pasimeldė tahijaat al masdžid[8]. Vyrai atsakė, jog ne. Tuomet Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) tarė: „Stokitės ir pasimelskite po du rakatus[9], tik neprailginkite jų (t.y. lai rakatai būna trumpi).“

5. Mečetės pasveikinimo malda.

6. Saulės užtemimo malda.

7. Du sunna[10] rakatai, atlikus wudu.

8. Istikhara malda. Jei žmogų prispaudžia dvejonė ir jis nori paprašyti Allah subhana wa Taala[11] pagalbos priimti sprendimą, jis tai gali padaryti bet kada, kai tik jaučia tam poreikį.

Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (14/344).

 

Tekstą sudarė seserys Rimantė ir Rūta

 


[1] SalAllahu aleihi wasalam – tebūna jam Viešpaties palaima ir ramybė;

[2] Ulema – islamo žinovai;

[3] Qadha malda – praleista malda;

[4] Fadžr – rytinė malda;

[5] Mina – vietovė, į km į rytus nutolusi nuo Mekos miesto Saudo arabijoje.

[6] Kaaba – kubo formos statinys Mekoje, esantis Al-Haram mečetės viduryje. Tai svarbiausia islamo šventovė;

[7] Khutba – imamo (islamo dvasininko) penktadieninis pamokslas;

[8] Tahijaat al masdžid – mečetės pasveikinimo malda.

[9] Rakatas – maldos vienetas, kurį sudaro nustatytas judesių ir žodžių skaičius, kuriuos tikintysis atlieka maldoje. Kiekviena malda sudaryta iš nustatyto skaičiaus rakatų;

[10] Sunna – Pranašo (tebūna jam Viešpaties ramybė ir palaima) gyvenimo būdas, elgesys.

[11] Subhana wa Taala – Pašlovintas ir Išaukštintas.

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.