Pirmas stulpas apie tikėjimą apima gan plačiai. Tai nėra vien tikėjimas, kad egzistuoja Dievas. Islame tikėjimas apima:

I) tikėjimą Dievu ir Jo vienybe;

II) tikėjimą Muhammad (salAllahu aleihi wasalam)¹ kaip paskutiniu Dievo siųstu pranašu;

III) šešis tikėjimo stulpus.

I) Tikėjimas Dievo vienybe – Tauhid.

Kas yra tauhid?

Keturios pgarindinės tauhid taisyklės

II) Tikėjimas, kad Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) paskutinis pranašas. Be tikėjimo, kad Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) buvo paskutinis Dievo siųstas pranašas, neįmanoma būti ar tapti musulmonu. Netikėjimas tuo musulmoną išveda iš islamo.

III) Šeši tikėjimo stulpai:

1) Dievas egzistuoja ir Jis yra vienas. Musulmonai tiki vienu, unikaliu ir nepalyginamu Dievu, Kuris neturi nei sūnų, nei partnerių, ir kad niekas nėra vertas būti garbinamu tik Jis vienas. Jis yra tikrasis Dievas, o visos kitos dievybės yra klaidingos. Jis turi pačius didingiausius vardus ir tauriausius atributus. Niekas nesidalina Jo dieviškumu ar Jo atributais. Korane Dievas Save aprašo: „Sakyk: Jis yra Dievas, Vienintelis. Dievas, į Kurį būtybės kreipiasi su savo poreikiais. Jis negimė ir nepagimdė, ir nėra nieko panašaus į Jį.“ (112:1-4)

 

2) Tikėjimas angelais. Angelai garbina tik vieną Dievą, paklūsta Jam ir elgiasi tik pagal Jo įsakymus. Nėra tiksliai žinoma, kiek iš viso yra angelų. Vienas labiausiai žinomų angelų yra Gabrielius, kuris perdavė Koraną Muhammad (salAllahu alleihi wasalam).

 

3) Tikėjimas Dievo nuleistomis Knygomis. Musulmonai tiki penkiomis knygomis:

  • Suhuf (Ritinys), atskleistas Ibrahim (Abraomui)
  • Zabur (Psalmės), atskleistos Daūd (Dovydui)
  • Taura (Tora), atskleista Musa (Mozei)
  • Indžyl (Evangelija), atskleista Isa (Jėzui)
  • Koran (Koranas), atskleistas Muhammad

Musulmonai tiki, kad originalūs perdavimai turi daug bendro su islamu, nors kai kurie pamokymai buvo nukreipti bendruomenėms, kurios gavo apreiškimą. Vis dėl to per laiką originalūs šių knygų mokymai buvo iškreipti ar prarasti, todėl Dievas turėjo atsiųsti kitą žinią ištaisyti iškraipymus ir užtvirtinti Savo mokymus. Musulmonai tiki, kad Koranas yra paskutinis apreiškimas žmonijai. Dievas garantavo, kad Koranas liks nepakeistas ir neiškraipytas. Dievas Korane sako: „Iš tiesų, Mes pasiuntėme Koraną ir tikrai apsaugosime jį (nuo iškraipymo)“. (15:9)

 

4) Tikėjimas pranašais ir Dievo pasiuntiniais, pradedant Adomu, įskaitant Nojų, Abraomą, Ismaelį, Izaoką, Mozę ir Jėzų (ramybė jiems), baigiant Muhammad (salAllahu aleihi wasalam). Muhammad (salAllahu aleihi wasalam) gavo galutinę žinią žmonijai. Jis buvo paskutinis Dievo siųstas pranašas. Dievas apie tai pasakė: „…Bet jis yra Dievo pasiuntinys ir paskutinis pranašas…“ (33:40) Musulmonai tiki, kad visi pranašai ir pasiuntiniai buvo sutverti žmonėmis, iš kurių nė vienas neturėjo Dievo savybių.

 

5) Paskutiniojo Teismo Diena. Musulmonai tiki, kad Paskutiniojo Teismo Dieną visi žmonės bus prikelti, kad būtų teisiami pagal savo tikėjimus ir nuopelnus. Teismo Dieną Dievas baus ar apdovanos teisingai ir gailestingai. Apie tai Korane rašoma: „Teismo Dieną, Mes pastatysime teisingumo svarstykles, kad nė su viena siela nebūtų pasielgta neteisingai. Ir jei bus svoris lygus garstyčios sėklai, Mes pridėsime ir tai. Pakanka to, kad Mes skaičiuojame.“  (21:47)

 

6) Likimas. Likimas ir tikėjimas juo, nereiškia, kad žmonės neturi laisvos valios. Daugeliui žmonių sunku suvokti, laisvos valios ir lemties egzistavimą drauge. Tikėjimas likimu apima keturis dalykus:

a) Dievas žino viską. Jis žino, kas nutiko ir kas nutiks.

b) Dievas užrašė viską, kas nutiko ir kas nutiks.

c) Dievas yra visagalis. Viskas, ko panorės Dievas, kad nutiktų, nutiks, ir ko nepanorės, tas nenutiks.

d) Dievas yra visa ko Kūrėjas.

 

¹ salAllahu aleihi wasalam — lai būna jam Viešpaties palaima ir ramybė.

 

Tekstą vertė ir sudarė Lidija

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.