Kuomet Pranašas (saaw1) migravo į Mediną, tenai Jis (saaw) sutiko žydus, kurie pasninkavo per Ašurą. Jis (saaw) jų paklausė: “Kodėl jūs pasninkaujate šią dieną?”. Žydai Jam (saaw) atsakė: “Tai ypatinga diena. Allah išgelbėjo Mozę ir jo tautą nuo faraono ir jo žmonių. Pranašas Mozė pasninkaudavo iš dėkingumo, tad mes irgi pasninkaujame.” Pranašas (saaw) tada tarė: “Mes turime daugiau teisių į Pranašą Mozę, nei jūs.” (Bukhari, Muslim) Tad Pranašas Muhammedas (saaw) pasninkaudavo per Ašurą ir ragino kitus pasninkauti.

Po to, kai buvo įvesta Ašuros pasninko sunna, ir po Pranašo (saaw) mirties, dar vienas įvykis nutiko, dėl kurio susipriešino musulmonai sunitai ir šiitai, bei ko pasekoje Ašura yra minima skirtingai šių dviejų grupių. Ašura dieną buvo žiauriai nužudytas Pranašo Muhammedo (saaw) anūkas Husseinas (ramybė Jam).

Nepaisant šios tragedijos, išlieka svarbu minėti Ašurą taip, kaip ją minėjo Pranašas Muhammedas (saaw).

Ašura dienos reikšmė ir sunna

10-oji Muharram mėnesio diena yra žinoma kaip Ašura. Tai viena iš pačių svarbiausių ir labiausiai palaimintų Islamiškojo kalendoriaus dienų. Kai kurie Ulema (islamo mokslininkai) yra tos nuomonės, jog prieš tai, kai Šv.Ramadano mėnesio pasninkas buvo paskirtas žmonėms, jiems buvo privalomas Ašuros dienos pasninkas. Apie tai byloja hadisas:

“Pranašas prisakė laikytis pasninko Ašura dieną. Tačiau, kai vėliau Šv.Ramadano mėnesio pasninkas pasidarė privalomas, tie, kurie norėjo, šio pasninko laikydavosi, o tie, kurie nenorėjo – nesilaikydavo.” (Bukhari)

Pranašas (saaw) savo Ummai (bendruomenė) yra taip pasakęs:
“Šis pasninkas kompensuoja mažąsias praėjusių metų nuodėmes.” (Muslim)

Taipogi reikia paminėti, jog patartina pasninkauti 9 – tąją Muharram mėnesio dieną. Taip reikia daryti norint išvengti panašumo su ne musulmonais, kurie pasninkauja tik 10 – tąją Muharram mėnesio dieną.

Ibn Abbas yra pasakęs:
“Kuomet Rasulullah pasninkaudavo Ašura dieną ir nurodė ir savo kompanionams taip daryti, tuomet jie Jo paklausė: `O Rasulullah! Šią dieną taipogi švenčia tiek žydai, tiek ir krikščionys.’ Tuomet Rasulullah atsakė: “Ateinančiais metais, jeigu tokia bus Allah valia (t.y. jeigu dar būsiu gyvas), aš būtinai pasninkausiu ir devintąją šio mėnesio dieną.” (Muslim)

Remiantis šiais hadisais suprantame, jog musulmonas turėtų pasninkauti 9-ąją ir 10-tąją Muharram mėnesio dienomis, tačiau, jei nepavyksta laikytis pasninko 9-ąją dieną, tuomet šį pasninką galima laikyti 11-tą Muharram mėnesio dieną.

Pranašas (saaw) yra pasakęs:

“Laikykitės pasninko Ašura dieną ir nedarykite taip, kaip žydai. Laikykitės pasninko vieną dieną prieš arba vieną dieną po Ašura dienos.” (Baihaqi)

Taigi, yra svarbu pasninkauti 9-tą ir 10-tą arba 10-tą ir 11-tą Muharram mėnesio dienas. Allamah Ibn Aabideen Shaami teigia, jog laikytis pasninko tik Ašura dieną yra Makrūh.

Taipogi yra minėtina, jog šią dieną musulmonas turi būti dosnus savo šeimai ir skirti jai daugiau pinigų negu įprastai.

Rasulullah (saaw) yra pasakęs:
“Tam, kuris yra dosnus savo šeimai Ašura dieną, Allah padidins savo malonę tam žmogui visiems ateinantiems metams.” (Baihaqi)

Štai šie veiksmai yra leistini Ašura dieną pagal hadisus, todėl ir mes stenkimės elgtis taip, kaip šią dieną elgėsi Rasulullah (saaw) bei Sahabah (Pranašo (saaw) kompanionai,Lai Allah būna jais patenkintas), ir susilaikykime nuo visokių istorijos eigoje išmąstytų naujovių, kurios atima iš mūsų Allah (swt2) malonę.

Veiksmai, neleistini Ašura dieną

Ašura dienos svarba yra išlikusi dar nuo Pranašo (saaw) laikų, ir dėl to šią dieną sureikšminti tik dėl to fakto, jog šią dieną buvo nužudytas Jo (saaw) anūkas Hussein (Lai Allah būna juo patenkintas) nėra jokio pagrindo. Taigi, reiktų atmesti ir visus papročius, kurie yra susiję su šiuo nužudymu.

Hussein (Lai Allah būna juo patenkintas) nužudymas buvo iš tiesų didelė tragedija, tačiau Islamas – tai ne nuolatinio gedulo religija. Žinoma, reikia pripažinti, jog Jis buvo Šahyd (kankinys), tačiau savo širdyje reikia išlaikyti Thawaab (geri veiksmai).

Aimanos, gedėjimas, liūdesio rodymas bei galvų daužymas yra griežtai draudžiami Islame. Šitoks elgesys, ypač Ašura dieną yra laikomas Bid’ah (t.y. tai, kas buvo pačių žmonių išgalvota istorijos bėgyje). Taigi, patiems musulmonams dalyvauti ar pagarbiai žiūrėti į tokius reiškinius yra draudžiama.

Musulmonams taipogi yra draudžiama giedoti graudulingas gedulo giesmes, nes jos aiškiai buvo uždraustos (apie tai rašo hadisai).

Taipogi kai kurie žmonės mano, jog Muharram mėnesį negalima tuoktis, tačiau tokie samprotavimai yra be jokio pagrindo.

“Mėnesių skaičius Allah akyse yra dvylika (per metus) – taip yra Jo įsakyta dieną, kada Jis sukūrė dangų ir žemę; iš jų keturi yra šventi: tai yra dora religija, tad nesuklyskite joje (…)” (9: 36)

Pasak Pranašo Muhammedo (saaw), vienas iš šventų mėnesių yra Muharram mėnuo.

Šių mėnesių metu mūsų nuodėmės sveria daugiau, o geri darbai apdovanojami gausiau. Tad musulmonai turėtų ypatingai stengtis nesnusidėti ir daryti gerus darbus.

Muharram mėnesio pasninkas

Iš Sahih Muslim:
Pranašas (saaw) yra pasakęs: “Po Ramadano, geriausias mėnuo yra Allah (swt) mėnuo Muharram.”

Žinotina, kad Pranašas (saaw) nepasninkavo jokį kitą mėnesį ištisai, išskyrus Ramadano mėnesį. O Šaban mėnesį Jis (saaw) laikėsi pasninko gausiausiai, palyginus su kitais likusiais mėnesiais. Ulema aiškina, kad tikriausiai žinia apie Muharram mėnesio palaiminimus buvo artsiųsta arti Pranašo (saaw) mirties, tad Jis (saaw) nespėjo atpasninkauti per Muharram daugiau dienų, nei per Šaban. Allahu Alim.

Ypač rekomenduojama pasninkauti per Ašuros dieną- tai yra 10-oji Muharram mėnesio diena pridedant dar vieną dieną 9-ąją arba 11-ąją.

Rimante
Remtasi http://www.islamas.lt

1 Ramybė Jam
2 Tobulas ir Išaukštintas

 

Garbė Dievui, visų pasaulių Valdovui, malda ir taika Jo paskutiniam Pranašui ir Pasiuntiniui.

Žinok (lai Allah tau būna malonus), kad mes turime išmokti keturis dalykus:

 

Pirmas: Žinojimas, kuris susideda iš pažinimo Allah, Jo Pranašo ir islamo religijos su įrodymais.

Antras: Veiksmai pagal šias žinias.

Trečias: Kvietimas į tai.

Ketvirtas: Kantrybė, iškilus sunkumams šioje srityje.… Įdomu? Skaityti toliau..

Ajos[1] Al Birr tafsyras[2]

 

Aja Al Birr – tai suros[3] Al Baqara 177 eilutė. Joje sutalpinta didžiulė išmintis, apimanti nutarimus ir teisingą tikėjimą. Ši eilutė akcentuoja teisingą, nuoširdų ir tikrą pamaldumą (dievobaimingumą) ir teisingumą. Tikrasis religijos tikslas yra skatinti dievobaimingumą ir teisingumą:

 

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّخِرِ وَالْمَلَـئِكَةِ وَالْكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ… Įdomu? Skaityti toliau..

Asalam aleikum wa rahmatulahi wa barakatuhu

Lai Allah ramybė, gailestingumas ir palaima būna su jumis

Noriu pasidalinti prieš šimtą metų verstu straipsniu, inšaAllah. Svarbi tema – širk – nuodėmė, kurios Viešpats neatleis.

Žmogžudystė, išprievartavimas, smurtas prieš vaikus, genocidas – visa tai yra baisūs nusikaltimai, vykstantys šiuo metu pasaulyje. Daugelis gali pamanyti, kad tai – sunkiausi nusižengimai, kokie tik gali būti. Bet yra viena piktadarystė, kuri persveria visas minėtas nuodėmes kartu sudėjus, tai – širk.… Įdomu? Skaityti toliau..

Comments closed.