Download (PDF, 380KB)

99 – oji sura[1] Az-zalzalah

Žemės drebėjimas

 

1 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
2 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
3 وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
4 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
5 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا
6 يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
7 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
8 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Ši sura (Korano dalis) apreikšta Mekoje.

 

1. Kada sudrebės žemė savo drebėjimu

Žodis „zalzalah“ reiškia labai smarkų drebėjimą, pasikartojantį iš naujo ir iš naujo, sukrėtimas po sukrėtimo. Pažodžiui, žemė drebės iš savęs pačios. Kalbama apie milžinišką drebėjimą, stipriausią, koks… Įdomu? Skaityti toliau..

Religiškai žymių vietų lankymas islame vadinamas Ziyara.

Pasaulyje yra gausu vietovių, pastatų, kurie turi ar turėjo didesnę ar mažesnę reikšmę islamo istorijoj ir/ar religijoj, tačiau ne visas jas yra Sunna (Sunna- Pranašo, lai būna Jam Viešpaties taika ir ramybė, tradicija) lankyti, o kai kurias- netgi haram (draudžiama).

Pasak autentiškų Hadisų (Pranašo, lai būna Jam Viešpaties taika ir ramybė, žodžių bei veiksmų perdavimų), trijų mečečių lankymas yra sunna bei duoda daug baraka (palaiminimų);

Pranašas, lai būna Jam Viešpaties taika ir ramybė, pasakė: “Niekas lai nesileidžia į kelionę lankyti jokios mečetės, išskyrus masdžid (mečetė) al Haram, Manosios mečetės ir masdžid al Aqsa.” (Bukhari, Muslim)

Ulema (islamo teologai) sutaria, kad Hadise yra kalbama apie religinio pobūdžio keliones… Įdomu? Skaityti toliau..

Lingvistinė “sunnah” reikšmė yra kelias, išmintas takas. Islamiškoji  prasmė būtų-  Pranašo sal Allahu Aleyhi wa salam* būdas, tradicija, tai, kaip Jis sal Allahu Aleyhi wa salam elgėsi, kalbėjo, gyveno, Jo sal Allahu Aleyhi wa salam manieros.

Nemaža dalis žmonių galvoja, kad musulmonai turi vienintelį religinį šaltinį- Koraną. Tai netiesa. Pačiame Korane yra nurodyta:

“Neišsimušė iš kelio jūsų bičiulis (Muhammedas) ir nepasiklydo. Ir nekalba jis nuo savęs. Išmokė jį turintis galios ir išminties..” (53: 2-6)

Kaip matome, viskas, ką religijoje mus mokė savo elgesiu bei manierom Pranašas sal Allahu Aleyhi wa salam, kilo ne iš Jo sal Allahu Aleyhi wa salam paties, o iš Aukščiausiojo.

Kodėl 

Kaip atliekama Witr malda?

 

Šlovė Allah pasaulių Viešpačiui ir te taika bei ramybė ir Jo palaima lydi mūsų Pranašą Muhammad (sal Allahu Aleyhi wa salam2), Jo šeimą bei tuos, kurie buvo arčiausiai Jo.

Kikevienam musulmonui yra svarbu suprasti, kad kiekvienas garbinimo aktas turi būti atliekamas taip, kaip mus to mokė mylimas Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam). Kiekviena garbinimo praktika, kuri prasilenkia su Allah (Subhanahu Wa Taala1) apreiškimu bei Dievo Pasiuntinio (sal Allahu Aleyhi wa salam) sunna yra mums draudžiama ir netoleruotina.

Pranašas (sal Allahu Aleyhi wa salam) yra pasakęs: “Melskitės taip, kaip jūs matėte

Tahadžud – tai nakties malda. Allah žodžiai: „Atlik maldą saulei neriant į nakties tamsą ir skaityk Koraną auštant. Iš tiesų, auštant skaitomas Koranas turi liudininkų! Ir naktį melskis Jam atlikdamas papildomas maldas – galbūt suteiks tau tavo Viešpats pagirtiną vietą!” (17:78-79)

Pranašas (Saws – žr. paaiškinimą 1) yra pasakęs: „Geriausia malda po privalomų maldų yra nakties malda“. (Muslim hadisas (žr. paaiškinimą 2)).

Pranašas (Saws) buvo paklaustas: „Kuri malda yra labiausiai apdovanojanti, po privalomų maldų?.“ Jis (Saws) atsakė: „Malda nakties gilumoje“. (Muslim, Abu Dawud hadisai)

Pranašas (Saws) taip pat yra pasakęs: „Būkite pastovūs, atlikdami nakties maldą, taip darė teisingieji, gyvenę prieš jus – tai būdas

Istikhara malda yra malda prašant patarimo, kuomet musulmonui reikia padaryti svarbų sprendimą, ir jis nežino, kaip jam pasielgti.

Kiekvienas musulmonas, prieš darydamas bet kokį sprendimą, turi siekti Allah patarimo, nes tik Allah žino kas mums yra gera. Tai, ką mes galvojame esant mums gera ar tinkama, gali iš tiesų būti bloga, ir tai, ką mes galvojame esant mums žalinga, iš tiesų gali būti mums naudinga.

Jeigu Jūs nesate tikras dėl to, kokį sprendimą priimti ir kaip pasielgti savo gyvenime, šiam reikalui yra viena malda, (Salat-l-Istikhara), kurią Jūs galite melsti, prašydami Allah’o patarimo. (Pvz. Ar Jums vesti/ištekėti už tam… Įdomu? Skaityti toliau..

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) skatino melstis gydymo sumetimais.

Palaimintas Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) daug savo laiko praleido įvairiausiais būdais besirūpindamasis žmonėmis. Vienas svarbiausių jo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) užsiėmimų buvo sergančiųjų lankymas bei (jų sunkumų) išeities meldimas.

Umm Salamah perdavė Pranašą ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) sakiusį: „Kuomet jūs lankote sergantįjį ar mirusįjį, melskite jam gero, nes angelai sako „Ameen“ į viską ką jūs sakote.“ (Muslim 2002)

Lankyti sergantįjį buvo vienas iš septynių įsipareigojimų nustatytų Pranašo ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) jo pasekėjams, kuriuos kiekvienas tikintysis turėtų stengtis atlikti. Al-Bara ibn Azib perdavė: “Pranašas ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him) mums įsakė atlikti septynis dalykus: dalyvauti laidotuvių eisenoje, lankyti sergančius, priimti kvietimus, padėti užguitajam, vykdyti priesaiką, atsakyti į pasisveikinimą ir palaiminti

· Write a comment · Categories: Piligrimystė

 Kaip atsirado piligrimystė į Meką.

Kartą per metus musulmonai iš viso pasaulio susirenka Mekoje ir stoja prieš Kabą kartu garbindami Dievą. Tai apeigos skirtos stiprinti islamiškos brolybės ir seserystės ryšius parodant, kad visi lygūs prieš Dievą, nepriklausomai nuo rasės, kultūros ar socialinės padėties.

Hadžo šaknys datuojamos apie 2000 metų prieš Kristų, Ibrahim (Abraomo) (ramybė jam) žmona Hadžar ir jo sūnus Ismail atsidūrė dykumoje. Hadžar bėgiojo pirmyn atgal tarp kalvų Safa ir Marwa ieškodama vandens, kol angelas Gabrielius palietė žemę ir ištryško šaltinio vandens versmė, žinoma kaip Zamzam Šulinys.

Sekdamas Dievo įsakymais, Ibrahim (ramybė jam) buvo liepta šalia šaltinio pastatyti… Įdomu? Skaityti toliau..

Pranašas (salAllahu aleihi wasalam[1]) patarė musulmonams šešias dienas (neprivalomai) pasninkauti Šaval mėnesį[2].

Abu Ajub Al-Ansari perduoda, jog Pranašas (salAllahu aleihi wasalam) patarė: „Jei kas nors pasninkavo Ramadano mėnesį ir po to pratęsė pasninką šešiomis Šaval mėnesio dienomis, tai tarsi jis būtų pasninkavęs ištisus metus.“

Už kiekvieną gerą darbą yra atlyginama dešimt kartų. Už Ramadano pasninką atlyginama tarsi būtų pasninkauta dešimt mėnesių (30 ramadano dienų x 10 kartų = 300 dienų (10 mėn.)), o už šešias Šaval mėnesio dienas atlyginama, tarsi būtų pasninkauta dar du mėnesius (6 dienos x 10 kartų = 60 dienų (2 mėn.))… Įdomu? Skaityti toliau..